Co také řekl Andrej Babiš před hlasováním o důvěře vládě

Níže uvádíme úryvky z projevu předsedy vlády Andreje Babiše v Poslanecké sněmovně před hlasováním o vyslovení důvěry vládě dne 15. července 2018 se zaměřením na sociální politiku a související témata. Menšinová koaliční vláda tvořená ministry za hnutí ANO a Českou stranu sociálně demokratickou získala důvěru poté, co se ji rozhodli podpořit poslanci KSČM.

 

O podpoře neziskových organizací…

“Neziskové organizace dostávají 18 mld. ročně. Stále čekám na analýzu, protože stále mi nebyl dodán přehled neziskovek za rok 2017. Mám avizováno, že by dramatický nárůst od roku 2014 do roku 2017 měl poklesnout o 2 mld., ale zatím se resorty, které to mají předložit, neshodly na číslech, tak doufejme, že to úředníci rychle spočítají, abychom to mohli veřejnosti sdělit. Samozřejmě neziskovky je potřeba i analyzovat. Třetina je sport. A my sport chceme oddělit a chceme se dívat na zbytek. Nejvyšší náklady jsou ve dvou resortech, a to je Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství.”

 

O růstu platů…

“Pokud GIBS má průměrný plat 60 000 a zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení v Praze 22 700 a mají 30 % fluktuaci, tak to není normální. Musíme navyšovat tam, kde je skutečně potřeba. A i když odboráři říkají, že plošné navyšování platů je solidární, já si to nemyslím. Solidarita v našem pojetí znamená, že nepřipustíme další rozvírání platových nůžek, jak tomu bylo v minulých letech. Potřebujeme skutečně navyšovat tam, kde jsou nejmenší platy – učitelé, kultura, sociální služby atd.”

 

O Evropské unii a Evropském sociálním fondu…

“Považuji za absurdní, pokud skutečně např. resort MPSV dostal 58 miliard na programové období 2014-20. My skutečně nepotřebujeme rekvalifikovat lidi, když u nás nemá prakticky kdo pracovat a máme 260 tisíc volných pracovních míst. Potřebujeme se vůbec podívat na ty, kteří jsou nezaměstnaní, jestli třetina nedělá načerno, resp. další část dostává tolik dávek, že nepotřebuje pracovat.”

 

O (sociálním) bydlení…

“Vedli jsme tady debatu o sociálních bytech, ale přece obec i město má bytovou komisi. A když ten starosta v Němčovicích postaví bytovky, no tak potom obec rozhodne a možná jeden byt bude startovací pro mladé manžele, možná jeden bude pro důchodce, možná bude jeden pro sociální případy. Pro lidi, kteří na to nemají peníze. O tom by měla být debata. Bydlení je velký problém. Nájmy jsou astronomické. Musíme s tím něco udělat. A o tom chceme vést debatu se všemi, protože to je také strategie, která je dlouhodobá.”

 

O (ne)zaměstnanosti a úřadech práce…

“V oblasti sociální bych zdůraznil, že do budoucna hlavně potřebujeme reformu sociální péče a regulaci trhu práce. Máme 240 tisíc nezaměstnaných, nejméně v Evropě, a máme 260 tisíc volných pracovních míst. Chybí pracovní síly téměř všech profesí, to nejsou jenom lékaři, sestry a pedagogové. Máme problém, protože někteří lidé jednoduše asi nechtějí pracovat a berou dávky. Potřebujeme dost pozměnit politiku Úřadu práce, který bude koordinátorem trhu práce, aktivně komunikovat se všemi účastníky v zájmu co nejrychlejšího uplatnění uchazečů o zaměstnání a splnění požadavků zaměstnavatelů. Vůči klientům důsledně uplatňovat individuální přístup. Musíme změnit neefektivní systém rekvalifikací, více zapojit zaměstnavatele na přípravy na povolání a na předvídání vývoje a změn ve struktuře povolání.”

 

O sociálních dávkách a spolupráci s obcemi…

“Dále také vyhodnotíme účinnost změn v některých sociálních dávkách, realizovaných v minulých letech. Nemůžeme přihlížet nečinně k tomu, že se některé dávky, konkrétně dávky spojené s bydlením, staly zajímavým byznysem pro některé kvazipodnikatele. Změníme je tak, aby jejich čerpání bylo podmíněno plněním určité povinnosti ze strany příjemců dávky a – ideálně – vedlo k omezení, případně zcela odstranilo jejich závislost na sociálních dávkách. V této souvislosti zahájíme dialog s obcemi o funkčním rozdělení rolí v sociální oblasti, a po dohodě navrhneme takové změny, aby práce s klientem byla skutečně účinná. Stanovíme jasné kompetence a pravidla mezi jednotlivými rezorty, mezi státem, kraji a samosprávou.”

 

Viz též Programové prohlášení vlády: Sociální oblast, bydlení, zdravotnictví a vzdělávání (červen 2018)

 

Zdroj: Úřad vlády ČR (vlada.cz), foto: vlada.cz