V Nizozemsku roste počet smluv na dobu určitou

Termín „flexwerk“ v Nizozemsku znamená zaměstnání vykonávané na základě pružné pracovní smlouvy. Pracovní doba i místo výkonu práce závisí na potřebě zaměstnavatele a může se lišit každý týden i v průběhu roku. Více než třetina zaměstnanců pracuje na pružném základě, čtvrtina z nich na smlouvu na dobu určitou. Důležitou úlohu při propojování zaměstnavatelů s vhodnými uchazeči o zaměstnání hrají soukromé agentury práce.

„Během hospodářské krize v 80. letech 20. století se pružná práce stala příležitostí k nalezení práce zejména pro mladé nezaměstnané,“ vysvětluje národní poradkyně sítě EURES Mathilde Kockelkoren, která pracuje v Amsterdamu. „Pružná práce byla kromě toho méně riziková pro zaměstnavatele. Po krizi se pružná práce stala běžnou součástí smluv. V současné době je zcela obvyklé, že nové zaměstnání se zahájí na dobu určitou, což poskytne zaměstnanci i zaměstnavateli delší období, aby se lépe poznali.“

Výhoda pružné práce podle ní spočívá v tom, že zaměstnavatelé jsou ochotnější přijmout nové dočasné zaměstnance, protože v případě potřeby je mohou bez následků propustit. Mladí lidé často upřednostní možnost pracovat na pružném základě a získat zkušenosti na různých pracovištích. „Počet lidí, kteří se vědomě rozhodnou pro tento typ zaměstnání, narůstá a občanům ostatních evropských zemí přináší příležitost najít si uplatnění na nizozemském trhu práce,“ vysvětluje.

Na pružném základě je možné vykonávat různé druhy zaměstnání, od zaměstnání bez konkrétních požadavků na vzdělání, až po ta vysoce kvalifikovaná. „Jazykové požadavky závisí na konkrétním zaměstnání,“ říká Mathilde. „V případě IT a odvětví strojírenství stačí angličtina. Pokud však chcete žít společenským životem, určité základní znalosti nizozemštiny budou zcela jistě výhodou.“

Máte-li zájem o další informace o pružné práci, dostupných typech smluv a o právech zaměstnanců, naleznete je v angličtině na internetových stránkách werk.nl a v síti EURES.

„Síť EURES může poskytnout seznam spolehlivých soukromých agentur, které lze rovněž ověřit na stránkách ABU a NBBU, což jsou sdružení soukromých agentur práce,“ říká Mathilde. „S ABU a NBBU jsme připravili animované video o flexwerk v Nizozemsku.”

 

Zdroj: EURES