Britové afrického původu mají vyšší riziko vzniku demence, ukazuje studie

Černoši ve Velké Británii mají vyšší riziko onemocněním demence než obyvatelé z jiných etnických skupin, přitom však mají současně menší naději, že u nich bude nemoc včas diagnostikována a získají přístup k podpoře, terapii a službám. Ukazují to výsledky studie, která byla publikována v časopise Clinical Epidemiology. Studie porovnávala výskyt demence u bělošské, africké a asijské populace a vůbec poprvé analyzovala vliv těchto faktorů. Bylo zjištěno, že incidence diagnózy demence byla o 28 % vyšší u mužů afrického původu a o 12 % vyšší u mužů asijského původu ve srovnání s bílými muži. U žen asijského původu byla diagnóza demence o 18 % vyšší ve srovnání a u žen afrického původu dokonce o 25 % vyšší ve srovnání s běloškami.

Studie University College v Londýně a Královské akademie v Londýně analyzovala data více než 2,5 milionu lidí, včetně 66.083 lidí s diagnózou demence. Údaje pocházely od 645 praktických lékařů z celé Británie za období od roku 2007 do roku 2015.

Britové afrického původu mají vyšší riziku rozvoje demence, ale současně menší šanci, že nemoc bude u nich včas diagnostikována, což je znepokojivé, uvedl jeden z autorů studie Dr. Tra My Pham z Institutu pro epidemiologii a zdraví UCL.

Autoři uvádí, že zatím nedovedou vysvětlit, proč je míra výskytu demence u lidí asijského původu nižší. Kardiovaskulární onemocnění, které přispívají k demenci, jsou v asijských a afrických etnických komunitách vyšší a časté.

Wesley Dowridge, člen poradní skupiny King’s College London pro sociální služby a pečující v rozhovoru pro server The Independent uvedl, „Jako černý pečovatel a imigrant, kterého do Británie přivezla v roce 1948 loď Empire Windrush mě tyto závěry nutí, aby přemýšlel, proč se černý lidi, které znám zdráhají vyhledat pomoc při potížích s pamětí: zda jsou to obavy, zda s nimi bude nakládáno spravedlivě, nebo obavy z umístění do domova pro seniory.”

 

Zdroj: carehomeprofessional.com