Experti v Senátu: Neziskový sektor potřebuje stabilní financování a právní jistotu

Plánované úspory v dotacích pro nestátní neziskové organizace (NNO) v odhadované výši 3 miliardy Kč, s nimiž přišla ministryně financí Alena Schillerová, nejsou správnou cestou. Shodla se na tom místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská a členové expertní pracovní skupiny pro neziskový sektor. Společně vydali prohlášení, které shrnuje jejich obavy. To, co podle Horské neziskový sektor potřebuje, je naopak právní a finanční jistota.

„Zdravé demokracie se neziskového sektoru nebojí, ale naopak ho podporují. Ráda bych proto paní ministryni sdělila, že neziskový sektor je v naší zemi dlouhodobě finančně poddimenzovaný,“ upozornila Miluše Horská. „Kultura, školství, sociální systém, ale i další oblasti dobře ví, jak jim neziskovky pomáhají. Proto je třeba tyto organizace podporovat v jejich rozvoji a ne jim škrtat peníze,“ prohlásila Horská. „Jsme proti tomu, aby vláda bez rozmyšlení škrtala peníze pro neziskové organizace. Je škoda, že vláda nevyužívá poradní orgán Rady vlády pro neziskový sektor, která se ve volném čase se pravidelně schází s náměstky na všech resortech a vyhodnocuje činnost neziskových organizací i s ohledem na jejich financování. Stát si neziskové organizace zřídil proto, že některé aktivity nemůže vykonávat intenzivně, rychle, s nasazením. Proto zřídil a podporuje různé neziskové organizace, které jsou prodlouženou ruku státu,“ uvedla senátorka Horská, která na tiskové konferenci prezentovala stanovisko senátorů klubu KDU-ČSL a nezávislí k nedávným vyjádřením ministryně financí ohledně financování neziskových organizací. 

Připomněla také, že v organizacích třetího sektoru je sdruženo mnoho tisíc občanů, kteří pracují dobrovolně. „Je to mnoho tisíc dobrovolně odpracovaných hodin na vrub států. Některé spolky mají dlouhou tradici, až 200 let, Sokoli, Orli, skauti. Mnoho z nich nastavovalo život pro svůj národ,“ zdůraznila také vlasteneckou rovinu občanské angažovanosti v této sféře. „Žádná nezisková organizace nemá své peníze jisté. Každý rok se uchází o finance, které neví, jestli dostanou. Myslíme si, že máme tyto organizace nejen finančně, ale i morálně podpořit. Mnoho z nich je dehonestováno i prezidentem republiky nebo některými poslanci. Přitom mnozí dobrovolníci mnohou být i velkým morálním vzorem mladé generaci,“ řekla senátorka Miluše Horská i jménem expertní skupinu neziskových organizací, s níž se pravidelně schází.
Právě tato expertní skupina vydala aktuální stanovisko, v němž se uvádí: „Považujeme nestátní neziskové organizace za zásadní součást naší společnosti, poskytující služby, které stát sám často nedokáže zajistit nebo to pro něj není výhodné. Tyto organizace si zasluhují podporu jak finanční, tak morální.“

Na slova ministryně financí Aleny Schillerové zareagoval také Roman Haken, koordinátor expertní skupiny, který je zároveň ředitelem Centra pro komunitní práci střední Moravy: „Svobodná občanská společnost v demokracii musí mít právo se sdružovat a vykonávat aktivity, které považuje za prospěšné. Na dotace není nárok, ale jsou podpůrným prostředkem pro tyto organizace, aby svoji činnost mohly ve veřejném zájmu rozvíjet. Posouzení zda se jedná o prospěšnou aktivitu je vždy na straně donora. Ať je to stát, obec nebo soukromá osoba,“ vysvětlil Haken.

Další z členů této skupiny, Aleš Sedláček, který působí jako předseda České rady dětí a mládeže, vyjádřil také obavy z toho, aby neziskový sektor nebyl cíleně škrcen: „Dotace podnikatelům jsou šestkrát větší než pro NNO. Dotace do příspěvkových organizací státu, krajů a obcí, činí desetkrát tolik, co od státu dostanou všechny spolky. Zajímavé je, že dotace, jako sprosté slovo, zaznívá jen ve spojitosti s neziskovkami,“ povzdychl si Sedláček.

Expertní skupina se rozhodla reagovat na slova ministryně financí Aleny Schillerové, směřovaná k plánovaným úsporám v dotacích pro NNO v odhadované výši 3 miliardy Kč a na následnou mediální diskusi.

  1. Rádi bychom upozornili na to, že pokud platí to, co uvedla paní ministryně, není matematicky možné uvedenou částku ušetřit, pokud se krácení nemá týkat právě nejvíce dotovaných oblastí, dle premiéra kultury, školství a sociální oblasti. K prohlášení paní ministryně se v médiích vyjádřila řada politiků s tím, že je dobré celý systém prověřit a odříznout ty „špatné“ neziskovky. To přiživuje zmatek, který paní ministryně svým vyjádřením odstartovala. V debatě se hovoří o tzv. politických neziskovkách, které mají tu drzost veřejně prezentovat nějaký názor. Hovoří se o nutnosti evidence zahraniční podpory pro NNO, přitom reálné politické neziskovky v této zemi jsou odbory, politické strany a jejich politické instituty, leckteré s nárokem na státní příspěvek, nadace politických stran. Máme počítat i instituce krajů a obcí?
  2. Vláda má k dispozici poradní orgán, v němž pracují zdarma zástupci NNO a náměstci jednotlivých ministerstev. Tento orgán každoročně odevzdává do vlády podklady o dotačních programech i rozbor financování NNO z předchozího období, který zpracovává univerzitní pracoviště. Tyto dokumenty byly včas pro vládu připraveny, vláda se jimi však, oproti předchozím letům, nezabývala.
  3. Dle vyjádření expertní pracovní skupiny, kterou vede 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská, analýza financování NNO ze strany státu probíhá kontinuálně, stejně jako tvorba, realizace a hodnocení resortních politik, na které jsou dotační programy navázané. To je totiž princip fungování demokratického státu. Někdy těžkopádný, ale důležitý pro zachování stability. Stejně probíhají pravidelné kontroly ze strany státu, prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu a finančních úřadů, stejně tak jako ministerstev, která dotace poskytují. Výsledky kontrol jsou veřejné, stejně jako je veřejně přístupná databáze, kam ministerstva vkládají projekty, na které dotační peníze posílají.
  4. Považujeme nestátní neziskové organizace za zásadní součást naší společnosti, poskytující služby, které stát sám často nedokáže zajistit nebo to pro něj není výhodné. Tyto organizace si zasluhují podporu jak finanční, tak morální. Není možné pořád dokola dehonestovat NNO jako celek. Toto vytváření vnitřního nepřítele není konstruktivní a může přinést, pouze dočasné politické body takovým stranám, které si nepřejí zájem občanů o veřejné věci a které na složité společenské problémy nabízí jednoduchá a rychlá řešení. Stát má právo se svými dotačními prostředky nakládat dle svého rozhodnutí. Je tedy na čase veřejně říci, jaké služby jsou považovány za zbytečné, duplicitní či nekoncepční, pak se podívat, kdo je poskytuje, a to bez ohledu na to, zda se jedná o NNO, stát, kraj, obec, obchodní společnosti. NNO jsou jen minoritním příjemcem dotací. Bohužel tím nejzranitelnějším, kterému se nejsnáze bere.

 

Seznam členů expertní skupiny

Miluše Horská – předsedá

jméno

organizace

Yvona Kreuzmannová

Tanec Praha

Aleš Sedláček

Česká rada dětí a mládeže

Lukáš Curylo

Charita ČR

Daniel Vondrouš

Zelený kruh

Jolana Turnerová

Spiralis

Markéta Pošíková

MAS Podlipansko

Zuzana Brzobohatá

EHSV

Sabina Malcová

Demas – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv

Pavel Přibyl

FORS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Jana Machová

KONEP (Koalice nevládek Pardubicka)

Ivo Kačaba

Proxima Sociale

Roman Haken

Centrum pro komunitní práci/EHSV

Jakub Líčka

Charita ČR

Jan Balcar

MAS Království – Jestřebí hory

 

Zdroj: Senát PČR, KDÚ-ČSL