Česko chce po vzoru Slovenska zavést sdílená pracovní místa. Pomoct mají hlavně rodičům a seniorům

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová (ČSSD) jednala v pondělí 17. září 2018 se svým slovenským protějškem Jánem Richterem mimo jiné o sdílených pracovních místech a trhu práce.  „V současné době připravujeme novelu zákoníku práce, kterou chceme upravit otázku sdíleného pracovního místa. Slovensko tuto úpravu zavedlo již v roce 2011. Tento nástroj by mohli využít rodiče s malými dětmi nebo zaměstnanci v předdůchodovém věku. Výhodou tohoto institutu je posílení flexibility zejména z pohledu zaměstnance a podstatně lepší možnost zaměstnance slaďovat pracovní a rodinný život,“ uvedla ministryně Jana Maláčová. Setkání se uskutečnilo v Košicích v rámci šestého společného zasedání vlád České republiky a Slovenské republiky.

Na jednání byla také otevřena témata související s problémy na trhu práce, jako je nárůst případů nelegálního zaměstnávání a hledání cest, jak je eliminovat na obou stranách hranice. Část rozhovorů byla věnována mobilitě pracovní síly, kde má ČR řadu projektů, jak dostat na svůj pracovní trh vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky.

Diskuze byla i o vnitřním pracovním trhu EU a možném vzniku Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA). Česká republika podporuje zřízení sídla organizace v Bratislavě. Ministři hovořili také o slovenském předsednictví Visegrádské skupiny a indexaci přídavků na děti.

 

Zdroj: MPSV