Jaké informace by měly být k dispozici, ukázala radní pro územní rozvoj Petra Kolínská, na příkladu 11 transformačních území větších než 30 hektarů. „Těžištěm nové výstavby musí být obrovské pozemky, které ačkoli jsou v širším centru města, jsou opuštěné a tvoří bariéru v prostupnosti území. Praha se nesmí rozpínat do krajiny, ale naopak by se měla stát městem krátkých vzdáleností. Příkladem takových území je například lokalita bývalého nákladového nádraží Smíchov, bývalého nádraží Bubny, Rohanský ostrov nebo prostory po zmizelých továrnách ve Vysočanech,” uvedla Petra Kolínská.

Z 11 největších transformačních území nejdále pokročily změny v oblasti Smíchova, Holešovic-Bubnů, Nákladového nádraží Žižkov a na Rohanském ostrově. Cíl je, aby na těchto prioritních územích měli investoři nejpozději v roce 2020 možnost požádat o územní rozhodnutí pro plánované stavby.

„Pozornost věnujeme ale také menším územím a územím, které nejsou brownfiledy, ale očekáváme tam stavební aktivitu například v souvislosti s výstavbou metra D. V přípravě je více než 30 územních studií, které jsou v souladu se stavebním zákonem významným vodítkem pro všechny investory. Důležité je, že k zpracování zadání i vlastního obsahu je vždy přizvána městská část a veřejnost,” uvedla Petra Kolínská.

Mezi nejsledovanější územní studie patří ÚS Lokalita Na Hutích, Praha-Kyje, ÚS Komořany, ÚS Čtvrťové centrum v okolí stanice metra Háje, ÚS Okolí stanice metra Roztyly, ÚS Sídliště Ďáblice, ÚS Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice, ÚS Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš (Kamýk) a ÚS Okolí stanice metra D Nemocnice Krč.

Popisy k 11 transformačním územím a také k územím, kde se připravuje územní studie jako podklad pro stavební činnost, naleznete v přílohách.

 

Přílohy: