Nejčastěji jména novorozenců v Anglii – Oliver a Olivia

Analýza ukazuje, že jména chlapců jsou více homogenní. Pro chlapce byl výběr jmen o 7 000 užší, přestože se v roce 2017 narodilo o 17 000 více chlapců než dívek.

V severozápadním Londýně je mimořádně populárním jméno David, které má vazby na židovskou, křesťanskou a islámskou náboženskou tradici. Jeho obliba ale v posledních letech klesá. V současnosti je na 44. místě, zatímco v roce 1996 bylo na 32. místě a v letech 1954 a 1964 dokonce na místě prvním.

 

Zdroj: Office for National Statistics