BBC: Počet případů použití omezovacích prostředků v nemocnicích vzrostl. Ostudné a šokující, reagují odborníci

Počet případů použití omezovacích prostředků v anglických nemocnicích se podle BBC v letech 2016 až 2017 zvýšil o polovinu (50 %). V roce 2017 byly omezovací prostředky použity ve více než 22 tisících případech, tj. jednou za půl hodiny. V roce 2016 to bylo 15 000 případů. Bývalý ministr sociální péče Norman Lamb označil používání omezovacích prostředků za “hanebné”. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že se zavázalo omezit používání omezovacích prostředků v nemocnicích. Data, která se vztahují jak na dospělé, tak na děti, byla poskytlo Informační centrum pro zdravotní a sociální služby Národní zdravotní služby, označované také jako NHS digital (Health and Social Care Information Centre). Omezovací prostředky jsou nejčastěji používány vůči lidem s psychiatrickým onemocněním, lidem s mentálním postižením nebo lidem s demencí.

Počet útoků mezi pacienty ve stejném období vzrostl z 3 600 na více než 9 000 a údaje za leden až květen roku 2018 naznačují, že jejich počet stále roste. Počet fyzického omezování, kdy je pacient znehybněn ležící obličejem k zemi (“face-down restraint” nebo “prone restraint”) a které by již neměly být podle národních standardů používány rovněž vzrostl z více než 2 200 případů na 3 100 případů.

Úřady ve Walesu, Skotsku a Severním Irsku uvedly, že nemohou poskytnout plně srovnatelné údaje.

Poslanec liberálního demokratického parlamentu Norman Lamb, který představil doporučení pro snížení využívání síly v nemocnicích v roce 2014, uvedl, že používání této metody omezovacích prostředků je “naprosto šokující” a “mimořádně ponižující”. Nejdůležitější je to, že jsem chtěl a očekával výrazný pokles používání omezovacích prostředků, což se nestalo, uvedl Norman Lamb. “Myslím, že je to opravdu ostudné, pokud víme, že ve velmi mnoha případech je možné se využitím sofistikovanějšího přístupu použití omezovacích prostředků v nemocnicích úplně vyhnout”, uvedl Lamb.

“Vystavujeme lidi situacím, které jim způsobují utrpení a poškozují je, a to je zcela nepřijatelné”, uvedla Viv Cooper z neziskové organizace Challenging Behavior Foundation, která podporuje lidi s těžkým mentálním postižením.

BBC také zjistila, že závazek vlády do března 2019 přemístit 35 % až 50 % lidí s mentálním postižením a autismem z nemocnic do komunity pravděpodobně nebude splněn. Poslední údaje ukazují, že počet dospělých v ústavních zařízeních se snížil z přibližně 2 600 na cca 2 400, avšak počet dětí v těchto zařízeních se téměř zdvojnásobil.

“Jediné, k čemu došlo je, že jeden člověk se přemístil zpět do komunity, ale jiný kvůli selhávající podpoře v komunitě byl do ústavní péče přijat,” řekl bývalý národní ředitel pro mentální postižení (learning disabilities) Rob Greig o vládním programu Transforming Care. 

Asociace místních samospráv uvedla, že usiluje o to, aby lidé dostali služby v komunitě, avšak do roku 2025 jim budou chybět 3,5 miliardy liber. Celý článek.

 

Zdroj: BBC News

 

Foto: Pixabay.com