MPSV připravilo novelu zákona o dětských skupinách

Ministerstvo práce a sociálních věcí poslalo do mezirezortního připomínkového řízení novelu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Hlavním cílem je zajistit financování dětských skupin a mikrojeslí ze státního rozpočtu po ukončení dotační podpory z Evropského sociálního fondu a podpořit tak dostupný systém služeb předškolní péče v ČR. Nově dojde také k uzákonění zařízení mikrojeslí, které se v pilotních projektech osvědčily. Jedná se o typ dětské skupiny s kapacitou maximálně čtyř dětí, s poskytovanou péčí v domácím prostředí i mimo něj pro děti do čtyř let věku. Tento model funguje např. v Německu či ve Francii.

MPSV rovněž navrhuje zrušení maximálního limitu 46 hodin pro umístění dětí mladší dvou let do kolektivních služeb péče o děti s cílem umožnit využití rodičovského příspěvku na uhrazení této služby.

Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně eviduje 830 dětských skupin s celkovou kapacitou 11 tisíc míst a v 69 mikrojeslích 500 míst. Díky sdíleným místům však dětské skupiny navštěvuje okolo 14 tisíc dětí. Skupiny ulehčují život zhruba 8 tisícům rodin a práci v nich našlo přibližně 2 tisíce lidí.

„Dětské skupiny a mikrojesle dokázaly dobře zajistit odpovídající péči o děti předškolního věku včetně dětí mladších tří let, která u nás chybí z důvodu zrušení jeslí a také nedostatečných kapacit stávajících mateřských škol. Bohužel i tříleté děti se často nedostanou do mateřské školy. Kvalitní, finančně a místně dostupná předškolní péče je má osobní priorita. Díky garanci státu budou moci vznikat dětské skupiny a mikrojesle plošně. Jedná se o významnou podporu rodin s dětmi ale i zaměstnavatelů,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Úhrada od rodičů využívajících dětskou skupinu nebo mikrojesle by měla být zastropována jednou třetinou minimální mzdy s cílem zajistit finanční dostupnost poskytovaných služeb. Novela by dle prvotních odhadů měla podpořit až 33 tisíc míst v dětských skupinách a mikrojeslích s nákladem na státní rozpočet ve výši 2 miliard korun. Rozšíření dostupnosti služby a její financování bude však kompenzováno formou dodatečných odvodů a ušetřených plateb na veřejné zdravotní pojištění u rodičů, kteří se budou moci vrátit na trh práce. Přínos pro státní rozpočet by tak i po vynaložení nákladů mohl představovat až 120 mil. Kč.

Nejbližší dětskou skupinu si může každý vyhledat na webových stránkách elektronické evidence MPSV. Rodičům i zájemcům o poskytování služby jsou také k dispozici metodičky projektu Podpora implementace dětských skupin, které zdarma poskytují komplexní poradenství a provedou je celým procesem zakládání dětské skupiny. Konzultace je možné sjednat pomocí kontaktů na webu projektu či na Facebooku. Stejně tak jsou na zmíněném webu k dispozici všechny ostatní informace k projektu a přímé kontakty na jednotlivé krajské kanceláře.

Návrh vychází z usnesení vlády č. 654 z roku 2017, kterým byla přijata Koncepce rodinné politiky. Resort novelou reaguje také na Programové prohlášení vlády, v němž je deklarována podpora rodin rozvojem veřejných služeb pro rodiny. Vláda se rovněž zavázala podpořit zaměstnávání rodičů a slaďování rodinného a pracovního života.

Uvedené usnesení rovněž ukládá počínaje rokem 2017 připravit každé tři roky komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů financovaný z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, jehož výstupy budou promítnuty do přípravy Zprávy o rodině a Koncepce rodinné politiky. Zprávy o rodině má být rovněž předkládána vládě každé tři roky, počínaje rokem 2017. Další zprávu by tak měla ministryně práce a sociálních věcí předložit vládě v roce 2020.

 

Zdroj: MPSV