Podpora pečujících osob na Liberecku

Klára pomáhá z.s. si Vás dovoluje pozvat na konferenci “Podpora pečujících osob na Liberecku” (program a registrace), která se koná v úterý 16. října 2018 od 10:00 do 15:00 hod. v konferenčním sále Krajského úřadu Libereckého Kraje (U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec).  Konference se koná pod záštitou radní Libereckého kraje pro řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování paní Radky Loučkové Kotasové a náměstka pro řízení rezortu sociálních věcí pana Pavla Svobody.

Konference je určena pečujícím, široké veřejnosti, profesionálům z řad poskytovatelů sociálních služeb, sociálním pracovníkům a zástupcům obcí zabývající se touto problematikou.

 

Program  
09:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00- 10:05  Úvodní slovo, Dagmar Šléglová, předsedkyně Klára pomáhá z.s.
10:05 – 10:15 Záštita – podpora pečujících osob na Liberecku, Ing. Radka Loučková Kotasová, radní Libereckého kraje Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana
10:15 – 10:25 Představení činnosti organizace na Liberecku a v jiných krajích ČR, Dagmar Šléglová, předsedkyně Klára pomáhá z.s.
10:25 – 10:40 Co se připravuje a realizuje pro pečující osoby ČR, Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně ministryně MPSV pro věci sociální politiky a správních činností
10:40 – 11:00 Potřeby pečujících, Ing. Mgr. Zdeňka Michálková, předsedkyně Unie pečujících, z.s.
11:00 — 11:15 Přestávka na kávu a k rozhovoru
11:15 – 11:25 Neformálně odborná péče o syna z pohledu rodiče, Jana Kovaříková, pečující
11:25 – 11:45 Informace – základní pohon neformální péče, PhDr. Hana Geissler, zástupkyně FDV (Fondu dalšího vzdělávání při MPSV), metodická a analytička
11:45 – 12:00 Diskuse, dotazy
 12:00 – 13:00 Přestávka na oběd
13:00 – 13:20 Poradenství pro pozůstalé zaměřené na ženy a muže po ztrátě partnera, Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D., odborná asistentka na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity
13:20 – 13:40 Výstupy z realizovaného projektu „S podporou k lepší péči”, Slavěna Horňáková a Ing. Martina Pšeničková, Sdružení TULIPÁN, z.s.
13:40 – 14:00 Diskuse, dotazy
14:00 – 14:15 Kampaň „Fandíme pečujícím, fanděte s námi”, závěrečné slovo, ukončení oficiální části konference
14:15 – 15:00 Káva, rozhovor

Moderuje PhDr. Lukáš Karnet, člen představenstva Klára pomáhá z.s.

Přihlásit se na konferenci.

Drobné občerstvení zajištěno, oběd si účastnící zajišťují sami, možnost využít KNL Restauraci – Krajský úřad.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na emailu info@klarapomaha.cz.

 

Zdroj: Klára pomáhá z.s.