Sněmovna schválila nová pravidla pro poukazové zdravotnické prostředky

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která přináší nový systém úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Novela bude nyní postoupena Senátu. „Věřím, že se novela stihne přijmout do konce roku 2018,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Cílem novely je s účinností od 1. ledna 2019 přijmout nový systém úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. Stávající způsob úhrad totiž přestane platit posledním dnem roku 2018 v důsledku nálezu Ústavního soudu, který dosavadní úpravu neumožňující jakýkoli přezkum postupu zdravotních pojišťoven shledal za rozpornou s Listinou základních práv a svobod. „Dosavadní pravidla nebyla zcela transparentní a existoval zde prokorupční potenciál. V nové právní úpravě naplňujeme požadavek Ústavního soudu, aby na péči dosáhl každý pacient bez ohledu na svůj sociální status, a stanovujeme jasná transparentní pravidla“, uvedl dále ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Z pozměňovacích návrhů prošel například návrh zvýšit úhradu u mechanického vozíku, který je předepsán současně s exteriérovým elektrickým vozíkem, a to z 16 100 Kč na 20 000 Kč, a stejně tak návrh na stanovení úhrady pro opravy vozíků, které zůstávají ve vlastnictví pojištěnce (dosud návrh počítal pouze s úhradou oprav vozíků ve vlastnictví zdravotní pojišťovny). Rovněž byl schválen návrh vedoucí ke snížení limitu započitatelných doplatků na částečně hrazené léčivé přípravky pro poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na 500 Kč ročně, který byl podpořen i Výborem pro zdravotnictví v rámci Poslanecké sněmovny.

„Novela přináší celou řadu pozitivních změn pro pacienty. Zpřesněním právní úpravy bude především umožněna plná úhrada většího spektra zdravotnických prostředků, tedy i těch, které byly dosud hrazeny se spoluúčastí 25 % z ceny skutečně uplatněné vůči pojištěnci. Přijetím novely navíc předejdeme nárůstu spoluúčasti na straně pojištěnců až o několik stovek milionů korun,“ řekl dále ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Klíčovou přílohou novely je nový seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou pro jednotlivé úhradové skupiny stanoveny úhradové limity a další podmínky úhrady, tzv. kategorizační strom. „Významnou změnou je, že nové zdravotnické prostředky budou zařazovány do systému úhrad každý měsíc a nikoli jen jednou za půl roku, jako je tomu dnes. Pacienti se tak ke svým zdravotnickým pomůckám dostanou mnohem rychleji,“vysvětlil ministr Vojtěch.

Novela umožní pružné reakce na vstup nových produktů na trh a změny cenové hladiny na trhu tak, aby nedocházelo k navýšení nákladů pacienta ani systému zdravotního pojištění. Samotné zařazování zdravotnických prostředků do úhradových skupin bude administrativně nenáročné, protože bude probíhat pouhým ohlášením do příslušné úhradové skupiny, a to bez správního řízení. Správní řízení by Státní ústav pro kontrolu léčiv zahájil až tehdy, pokud by bylo zařazení zdravotnického prostředku zpochybněno. Pro první zařazení všech dnes hrazených produktů je stanoveno přechodné období, které bude trvat cca 3/4 roku. Za účelem pravidelné každoroční aktualizace kategorizačního stromu bude příkazem ministra zakotvena trvalá agenda Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků.

Novela vznikla za nadstandardní spolupráce odborné i laické veřejnosti. Její přípravy se účastnili zástupci všech významných dotčených subjektů, kterými jsou zejména zdravotní pojišťovny, Státní ústav pro kontrolu léčiv, profesní komory (lékařská, stomatologická i lékárnická), Česká lékařská společnost JEP, Národní rada osob se zdravotním postižením, Koalice pro zdraví, Pacientská rada, jakož i zástupci různých sdružení, asociací či společenství výrobců, prodejců či dodavatelů zdravotnických prostředků. Pacientské organizace pak byly intenzivně zapojeny i do celého legislativního procesu.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví