Sympozium o digitální demografii

Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) pořádá ve dnech 17. a 18. října 2018 v Rostocku první sympozium o digitální demografii (viz program). Akce se zúčastní významní odborníci v oblasti demografie, sociologie a počítačových sociálních věd. Událost má sloužit jako fórum pro diskusi o směřování a nejnovějších poznatcích v této oblasti a příležitost pro navázání spolupráce. Digitální demografie je nově se rozvíjející obor, který se zaměřuje 1) na využívání digitálních metod a nových forem sběru dat umožňovaných pomocí digitálních technologií s cílem měřit a předvídat demografické změny a 2) na vyhodnocení dopadů digitální revoluce na demografické chování a kvalitu života.  Sympozium se koná při příležitosti zahájení činnosti nové laboratoře MPIDR pro digitální a počítačovou demografii (Lab on Digital and Computational Demography), kterou vede Emilio Zagheni.

 

Zdroj: MPIDR