Světový den prevence sebevražd 10. září: Předcházejme společně sebevraždám

K příležitosti Světového dne prevence sebevražd (World Suicide Prevention Day), který se každoročně připomíná 10. září, vypracovala pracovní skupina výzkumu a prevence sebevražd materiály pro veřejnost, které popisují nejčastější varovné příznaky sebevraždy a jak na riziko sebevraždy vhodně reagovat (viz manuál níže). V roce 2015 spáchalo sebevraždu více než 56 tisíc obyvatel EU, v roce 2014 to bylo 58 tisíc osobV Česku v roce 2015 zemřelo v důsledku sebevraždy 1 416 osob (z toho 1 161 mužů), tj. o 206 méně než v roce 2011. Česko je 14. zemí s nejvyšším počtem sebevražd v Evropské unii. Mezinárodní asociace pro prevenci sebevražd zve k připojení se k mezinárodnímu dni zapálením svíčky v 8 hodin večer na vyjádření podpory prevence sebevražd a vzpomínku na ztrátu milovaného člověka a pro ty, kteří zůstali a truchlí.

Počet dokonaných sebevražd v letech 2007 až 2016

Rok Muži Ženy Ženy (%) Celkem
2007 1 147 228 17% 1 375
2008 1 123 256 19% 1 379
2009 1 230 234 16% 1 464
2010 1 245 257 17% 1 502
2011 1 337 252 16% 1 589
2012 1 370 277 17% 1 647
2013 1 291 282 18% 1 573
2014 1 195 293 20% 1 488
2015 1 130 254 18% 1 384
2016 1 059 257 20% 1 316

Zdroj: ČSÚ

Počet zemřelých v důsledku sebevraždy podle pohlaví a způsobu provedení v roce 2016

Kód Způsob provedení Muži Ženy Celkem
Úmyslné sebepoškození (X60 – X84) 1059 257 1316
X60 Úmyslné sebeotrávení neopiátovými analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky a expozice jejich působení 3 2 5
X61 Úmyslné sebeotrávení antiepileptiky, sedativy-hypnotiky, antiparkinsoniky, psychotropními léky a expozice, nezařazené jinde 15 16 31
X62 Úmyslné sebeotrávení narkotiky a psychodysleptiky [halucinogeny] a expozice jejich působení, nezařazené  jinde 2 7 9
X63 Úmyslné sebeotrávení jinými léčivy působícími na autonomní nervovou soustavu a expozice jejich působení 2 2
X64 Úmyslné sebeotrávení jinými a neurčenými léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a expozice jejich
působení
9 13 22
X65 Úmyslné sebeotrávení alkoholem a expozice jeho působení 2 2
X66 Úmyslné sebeotrávení organickými rozpustidly a halogenovanými uhlovodíky a jejich parami a expozice jejich působení 2 2 4
X67 Úmyslné sebeotrávení jinými plyny  a parami a expozice jejich působení 12 2 14
X68 Úmyslné sebeotrávení pesticidy a expozice jejich působení 10 10
X69 Úmyslné sebeotrávení jinými a neurčenými chemikáliemi a škodlivými látkami a expozice jejich působení 11 93 104
X70 Úmyslné sebepoškození oběšením, (u)škrcením a (za)dušením 628 6 634
X71 Úmyslné sebepoškození (u)topením a potopením 8 3 11
X72 Úmyslné sebepoškození výstřelem z pistole, revolveru 100 1 101
X73 Úmyslné sebepošk.výstřelem z pušky, brokovnice a větší ruční zbraně 25 3 28
X74 Úmyslné sebepoškození ýstřelem z jiné a neurčené střelné zbraně 20 20
X75 Úmyslné sebepoškození výbušnou látkou 2 2
X76 Úmyslné sebepoškození kouřem, dýmem a ohněm 3 6 9
X78 Úmyslné sebepoškození ostrým předmětem 30 56 86
X79 Úmyslné sebepoškození tupým předmětem 33 33
X80 Úmyslné sebepoškození skokem z výše 98 1 99
X81 Úmyslné sebepoškození skokem nebo lehnutím si před pohybující se předmět 73 1 74
X82 Úmyslné sebepoškození havárií motorového vozidla 5 5
X83 Úmyslné sebepoškození jinými určenými prostředky 10 10
X84 Úmyslné sebepoškození neurčenými prostředky 1 1
Úmyslné sebepoškození (X60 – X84), celkem 1059 257 1316

Zdroj: ČSÚ

Počet zemřelých v důsledku sebevraždy podle způsobu provedení v letech 2007 až 2016

MKN (1993) Název 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Úmyslné sebepoškození (X60 – X84) 1375 1379 1464 1502 1589 1647 1573 1488 1384 1316
X60 Úmyslné sebeotrávení neopiátovými analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky
a expozice jejich působení
8 8 5 6 4 3 7 8 5
X61 Úmyslné sebeotrávení antiepileptiky,
sedativy-hypnotiky, antiparkinsoniky, psychotropními léky a expozice, nezařazené jinde
29 39 48 48 42 33 52 59 51 31
X62 Úmyslné sebeotrávení narkotiky
a psychodysleptiky [halucinogeny]
a expozice jejich působení, nezařazené
jinde
7 6 6 8 2 9 6 10 9 9
X63 Úmyslné sebeotrávení jinými léčivy působícími na autonomní nervovou soustavu a expozice jejich působení 10 4 4 2 1 3 2 2 2
X64 Úmyslné sebeotrávení jinými a
neurčenými léky, léčivy, návykovými a
biologickými látkami a expozice jejich
působení
43 36 35 34 35 30 24 30 23 22
X65 Úmyslné sebeotrávení alkoholem a expozice jeho působení 5 7 4 5 5 7 6 2 2 2
X66 Úmyslné sebeotrávení organickými rozpustidly a halogenovanými uhlovodíky
a jejich parami a expozice jejich působení
3 4 1 4 1 2 5 6 2 4
X67 Úmyslné sebeotrávení jinými plyny
a parami a expozice jejich působení
22 30 30 27 24 25 16 19 18 14
X68 Úmyslné sebeotrávení pesticidy a expozice jejich působení 2 1 1 1 1
X69 Úmyslné sebeotrávení jinými a neurčenými chemikáliemi a škodlivými látkami a expozice jejich působení 7 7 6 6 6 19 10 12 17 21
X70 Úmyslné sebepoškození oběšením,
(u)škrcením a (za)dušením
839 862 981 967 993 1010 932 812 777 721
X71 Úmyslné sebepoškození (u)topením
a potopením
22 17 23 18 23 30 22 20 21 14
X72 Úmyslné sebepoškození výstřelem z pistole, revolveru 64 54 56 59 89 68 114 93 102 103
X73 Úmyslné sebepošk.výstřelem z pušky, brokovnice a větší ruční zbraně 23 22 10 15 14 13 20 28 26 26
X74 Úmyslné sebepoškození ýstřelem z jiné
a neurčené střelné zbraně
59 54 56 72 83 93 41 41 29 23
X75 Úmyslné sebepoškození výbušnou látkou 1 1 2 2
X76 Úmyslné sebepoškození kouřem, dýmem
a ohněm
6 9 6 4 6 10 7 7 5 3
X78 Úmyslné sebepoškození ostrým
předmětem
52 46 50 65 54 61 53 47 52 36
X79 Úmyslné sebepoškození tupým
předmětem
1 1 1 1 1
X80 Úmyslné sebepoškození skokem z výše 123 131 98 113 129 141 164 146 144 154
X81 Úmyslné sebepoškození skokem
nebo lehnutím si před pohybující
se předmět
29 27 35 32 49 70 72 121 81 106
X82 Úmyslné sebepoškození havárií motorového vozidla 1 2 2 6 8 8 8 10 5 6
X83 Úmyslné sebepoškození jinými určenými
prostředky
4 3 1 3 8 6 6 6 7 11
X84 Úmyslné sebepoškození neurčenými
prostředky
15 10 5 7 11 11 6 10 2 1

Zdroj: ČSÚ

Manuál pomoci při riziku sebevraždy

Mnoho z nás neví, jak vhodně reagovat v situaci, kdy v jejich okolí někdo zvažuje sebevraždu. Naučte se poznat varovné příznaky, na co se ptát a jak zajistit pomoc.

Když někdo říká, že přemýšlí o sebevraždě, nebo mluví o věcech, ze kterých se zdá, že ji zvažuje, může to být zneklidňující. Nemusíte si být jistí, jak pomoci, jestli takové řeči brát vůbec vážně a zasahovat, případně zda váš zásah vše jen nezhorší. Jednat je vždy nejlepší volba! Zde je vhodný postup.

Ptejte se

Nejprve je nutné zjistit, zda je dotyčná osoba ve skutečném nebezpečí spáchání sebevraždy. Buďte citliví, ale pokládejte přímé dotazy jako:

 • Jak zvládáš to, co se ti teď děje?
 • Máš někdy pocit, že bys vše nejraději vzdal/a?
 • Přemýšlíš o tom, jaké by to bylo být mrtvý/á?
 • Přemýšlíš o tom, že by sis ublížil/a?
 • Přemýšlíš o sebevraždě?
 • Měl/a jsi už dříve sebevražedné myšlenky nebo jsi zkusil/a si nějak ublížit?
 • Přemýšlel/a jsi nad tím, jak nebo kdy bys to provedl/a?
 • Máš přístup k věcem, kterými by sis mohl/a ublížit?

Otázky na sebevražedné myšlenky nebo pocity dotyčnou osobu nenabádají k jednání. Možnost pohovořit si s někým o svých pocitech a myšlenkách může ve skutečnosti vést ke snížení rizika sebevražedného jednání.

Hledejte varovné příznaky

Nikdy není možné s jistotou říct, kdy váš blízký nebo kamarád/kamarádka zvažuje sebevraždu. Zde je seznam běžných varovných příznaků:

 • Mluví o sebevraždě – říká věci jako: „Zabiju se”, „Přál/a bych si, abych byl/a mrtvý/á”, „Kéž bych se nikdy nenarodil/a”.
 • Shání prostředky k ukončení života – shromažďuje větší množství léků, opatří si zbraň.
 • Vyhýbá se sociálním kontaktům, chce být sám/sama.
 • Zažívá prudké změny nálady, typické „jeden den nahoře, druhý dole”.
 • Nadmíru se zabývá věcmi souvisejícími se smrtí, umíráním nebo násilím.
 • Zažívá pocity bezvýchodnosti, beznaděje.
 • Nadmíru užívá alkohol nebo drogy.
 • Mění běžnou rutinu včetně návyků v jídle a spánku.
 • Podniká riskantní nebo sebedestruktivní věci, například užívá drogy nebo se chová nebezpečně za volantem.
 • Zbavuje se majetku a „dává věci do pořádku”, ačkoliv pro to není žádné logické vysvětlení.
 • Loučí se s lidmi, jako by je už nikdy neměl/a vidět.
 • Jsou patrné změny osobnosti, výrazná úzkost nebo silné rozrušení, a to obzvlášť v souvislosti. s některým z výše zmíněných varovných příznaků.

Okamžitá pomoc

Pokud se někdo pokusil o sebevraždu:

 • Nenechávejte dotyčnou osobu o samotě.
 • Volejte neodkladně na tísňovou linku 112. Pokud je to bezpečné, dopravte dotyčnou osobu do nejbližšího zdravotnického zařízení.
 • Pokuste se zjistit, zda je dotyčný/á pod vlivem alkoholu nebo drog či zda se nepokusil/a se otrávit.
 • Informujte rodinného příslušníka nebo kamaráda/kamarádku dotyčné osoby.

Pokud se někdo chová nebo vyjadřuje způsobem, který naznačuje, že by se mohl/a pokusit o sebevraždu, nepokoušejte se situaci řešit sami.

 • Co nejrychleji zajistěte odbornou pomoc. Stav dotyčné/ho může vyžadovat dočasnou hospitalizaci, než krize pomine.
 • Podpořte dotyčnou osobu ve vyhledání pomoci, může se jednat o anonymní kontakt s některou z krizových linek, například linkou důvěry Centra krizové intervence v pražských Bohnicích (284 016 666) nebo vyhledání odborné pomoci.

Dospívající: pokud znáte někoho kdo má sebevražedné myšlenky

Pokud jste teenager a máte obavy o kamaráda/ku nebo spolužáka/spolužačku, který/á by mohl zvažovat sebevraždu, jednejte.

 • Zeptejte se přímo dotyčné osoby na její/jeho pocity, i když to může být nepříjemné. Pozorně poslouchejte, co vám dotyčný/á říká, a dejte najevo, že to berete vážně. Rozhovor s někým, kdo projeví starost, může znamenat mnoho a může pomoci.
 • Pokud jste si s danou osobou promluvili, ale stále se obáváte, že by si mohla ublížit, poraďte se s učitelem, školním psychologem nebo jiným zodpovědným dospělým.

Osoba, z jejíhož chování nebo mluvy můžete mít pocit, že by si mohla chtít ublížit nebo si vzít život, se může potýkat s nějakým zásadním problémem. Je těžké s jistotou říci, zda váš/vaše kamarád/kamarádka nebo spolužák/spolužačka skutečně uvažuje o sebevraždě. Také je přirozené, že máte obavy z toho, že byste se mohli plést. Pokud se rozhodnete si s dotyčným/dotyčnou promluvit, můžete například podpořit ve vyhledání pomoci.

Nabídněte pomoc

Pokud někdo přemýšlí o spáchání sebevraždy, nemusí být nutně v bezprostředním nebezpečí, každopádně však potřebuje profesionální pomoc. Můžete udělat následující:

 • Motivujte dotyčnou osobu k vyhledání pomoci, může se jednat o anonymní kontakt s některou z krizových linek, například linkou důvěry Centra krizové intervence v pražských Bohnicích (284 016 666) nebo vyhledání odborné pomoci.
 • Pomozte nasměrovat při vyhledání odborné pomoci. Osoba zvažující sebevraždu nebo trpící závažnou depresí nemusí mít dostatek energie a potřebnou motivaci k vyhledání pomoci. Pokud dotyčný/á nechce navštívit svého praktického lékaře nebo psychiatra, navrhněte vyhledat pomoc jinde – v centru krizové pomoci, u učitele/učitelky, (školního) psychologa/psycholožky nebo jiné osoby, které dotyčný/á může důvěřovat. Můžete nabídnout podporu a radu, ale pamatujte, že není vaší prací nahradit profesionála.
 • Buďte oporou. Můžete pomoci s vyhledáním pomoci na internetu nebo uskutečnit za dotyčného/dotyčnou telefonáty, doprovodit ho/ji.
 • Podporujte a naslouchejte. Jedinec se sebevražednými myšlenkami se může cítit vinný nebo se může stydět, a mít tak tendenci skrývat své pocity. Podporujte a snažte se dotyčného/dotyčnou pochopit. V žádném případě nevyvolávejte v dané osobě pocit viny. Pozorně poslouchejte a snažte se ho/ji nepřerušovat.
 • Mějte úctu k pocitům dotyčné osoby. Nesnažte se mu/jí jeho/její pocity vymluvit a nevyjadřujte zděšení. Ačkoliv nemusí dotyčná osoba uvažovat logicky, mějte na paměti, že její emoce jsou skutečné. Neúcta a zlehčování mohou vést k nedůvěře a ukončení komunikace.
 • Nepovyšujte se a nesuďte. Neříkejte věci jako „Mohlo by být hůř”, „Máš všechno, co si jen můžeš přát”, místo toho se ptejte: „Kvůli čemu jsi smutný/á?”, „Co by ti pomohlo cítit se lépe?” nebo „Jak ti mohu pomoci?”
 • Nikdy neslibujte, že zachováte tajemství o jeho/jejích sebevražedných myšlenkách. Buďte chápaví, ale vysvětlete dotyčné/mu, že takovou věc není možné držet v tajnosti, pokud je její/jeho život v ohrožení. V takové situaci je potřeba pomoci.
 • Ujistěte dotyčnou osobu, že bude lépe. Pokud někdo uvažuje o sebevraždě, situace se může zdát bezvýchodná a jako by se nikdy neměla zlepšit. Ujistěte proto danou osobu, že vhodná léčba jí dá šanci se s věcmi vypořádat a cítit se zase v životě lépe.
 • Nabádejte dotyčného/dotyčnou, aby neužíval/a alkohol a drogy. Ačkoliv užívání alkoholu a návykových látek může poskytnout dočasnou úlevu, v konečném důsledku věci jen zhoršuje. Může vést k bezhlavému jednání a prohloubení deprese. Pokud má daná osoba problém přestat sama, nabídněte se, že jí pomůžete vyhledat odbornou pomoc.
 • Zamezte dotyčné/mu přístup k potenciálně nebezpečným předmětům. Pokud je to možné, ujistěte se, že dotyčná osoba nemá k dispozici žádné prostředky k uskutečnění sebevraždy jako různé ostré předměty nebo léky. Pokud daná osoba běžně užívá léky, kterými je možné se otrávit, zkuste zajistit, aby jí je někdo pravidelně v bezpečných dávkách vydával.

Berte všechny varovné příznaky vážně

Pokud někdo vyjadřuje sebevražedné myšlenky nebo se chová způsobem, který naznačuje, že o sebevraždě uvažuje, berte tyto příznaky vážně a neignorujte je. Řada z těch, kteří si vzali život, dala předtím svůj záměr najevo. Můžete mít pocit, že se zbytečně strachujete, ale bezpečí vašeho kamaráda/kamarádky nebo jiné blízké osoby je nejdůležitější. Pokud je něčí život v sázce, nemyslete na to, že vaše jednání může dotyčného/dotyčnou v danou chvíli rozhněvat.

Zabránit někomu v sebevraždě není vaše povinnost – ale pokud se rozhodnete zasáhnout, můžete pomoci dotyčné/mu si uvědomit, že jsou jiné cesty, že je možné vše zvládnout a díky léčbě spatřit i světlejší stránku života.

Připravili:

Mgr. Alexandr Kasal; alexandr.kasal@nudz.cz Odborná konzultace: MUDr. Jan Hanka Revize: Mgr. Vendula Machů, PhDr. Alena Palčová S povolením Mayo Clinic na základě článku Suicide: What to do when someone is suicidal

World Suicide Prevention Day 2018 – Working Together to Prevent Suicide

Zapálením svíčky ve 20 hodin 10. září vyjádříte podporu prevenci sebevražd a vzpomínku na jejich oběti a zemřelé

Zdroj: Národní ústav duševního zdraví, ČSÚ, Eurostat