Ministryně Maláčová a zmocněnkyně Štěpánková budou na jednání OSN v New Yorku diskutovat o rovnosti žen a mužů, neformální péči nebo vztahovém násilí

V New Yorku ve dnech 11.–22. března 2019 proběhne pravidelné zasedání Komise OSN pro postavení žen. Delegaci České republiky povede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která v úterý 12. března 2019 vystoupí na plenárním jednání s národním projevem. Ve stejný den se zúčastní ministerského kulatého stolu k příkladům dobré praxe v oblasti zajištění sociální ochrany, veřejných služeb a zhodnocení neplacené péče a práce doma. Součástí delegace je také vládní zmocněnkyně pro lidská práva Martina Štěpánková a ambasadorka Cílů udržitelného rozvoje OSN Taťána Gregor Brzobohatá.

České republiky během jednání uspořádá dva tematické semináře. Jeden z nich se zaměří na téma rodinné péče a jejích dopadů na ženy a muže. Celosvětově platí, že hlavními pečovatelkami jsou ženy. Jsou často odpovědné nejen za péči a výchovu dětí po narození a v průběhu jejich dospívání, ale často se musí starat i o další rodinné členky a členy v různých fázích života. Specifickou situací je pak péče o členky a členy rodiny se zdravotním znevýhodněním. Tento fenomén vede především k nerovnému postavení žen na trhu práce v porovnání s muži a následně k finančním problémům, kterým jsou ženy nuceny čelit. Na semináři bude ministryně Maláčová společně se zástupci Nového Zélandu, Francie, UNFPA (Populační fond OSN), Světové asociace skautek a Nadace Krása pomoci diskutovat o tom, co všechno znamená rodinná neformální péče a koho ovlivňuje.

Druhý ze seminářů se bude zabývat tématem práce s mládeží v kontextu partnerského a sexuálního násilí. Jako příklad dobré praxe zde budou prezentovány vzdělávací aktivity české organizace Konsent (Johanna Nejedlová) či programy práce s násilnou osobou norské organizace Alternativ til Vold (Hanne Eriksen). Zkušenostem britských žen s násilnými útoky, které jsou policií nově evidovány jako zločiny z nenávisti mužů vůči ženám, se bude věnovat Kateřina Krulišováz Nottingham Trent University. Zástupkyně/ce UNICEF se zaměří na ochranu dívek a chlapců před násilím. Na semináři také s příspěvkem k problematice kybernásilí vystoupí ambasadorka Cílů udržitelného rozvoje OSN a zakladatelka Nadace Krása pomoci, Taťána Gregor Brzobohatá.

Česká republika patří k zemím EU, kde jsou největší rozdíly v odměňování mužů a ženy. Ženy pobírajícá starobní důchod čelí až 3,5krát vyššímu riziku pádu pod hranici chudoby, uvedla ministryně Maláčová. Situace se podle ní v posledních letech zlepšuje. Ženy se stále častěji objevují na vysoce postavených místech a vysokoškolaček je dokonce více než vysokoškoláků. Zaměstnanost žen je relativně vysoká, zaměstnaných je 72 % žen. Přesto není genderová rovnováha vidět všude. Ženy vydělávají v České republice v průměru o 22% méně než muži. To se pak odráží i na jejich důchodech, které jsou o 18 % nižší. “Mojí prioritou je umožnit ženám lépe sladit práci s péčí o děti a narovnat nespravedlnosti v důchodovém systému,” říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

„Jsem ráda, že se Česká republika v posledních letech v této oblasti prezentuje jako aktivní země, která nabízí příklady dobré praxe. Ale i my se máme čemu učit. Máme stále mezery v oblasti slaďování pracovního a soukromého života a zapojení mužů do péče o rodinu. Na různé formy násilí na ženách neumíme často adekvátně reagovat,“ uvedla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Martina Štěpánková. 

Zasedání Komise OSN pro postavení žen se pravidelně účastní přes 8 tisíc delegátů a delegátek, včetně přibližně 80 ministrů a ministryň. Jedná se o jedno z nejprestižnějších a nejdůležitějších zasedání, která každoročně v rámci OSN probíhají. Zasedání zahájí generální tajemník OSN António Guterres, který považuje podporu genderové rovnosti za svou prioritu.

 

Zdroj: Vláda ČR, MPSV