Charita ČR: Sestry domácí péče nechtějí být novodobými otrokyněmi!

Tak tu máme zase MDŽ. Vzpomínáme na odvahu amerických žen, které vyšly do ulic s transparenty, aby si vybojovaly volební právo. Jistě řeknete, to už je více než stoletá historie. Ovšem ne tak úplně. Právě se několik tisíc sester pracujících v agenturách domácí zdravotní péče v naší, České republice, chystá protestovat proti novodobému zotročování. „Za poctivou práci chceme slušné platy,“ zní od sestřiček stále hlasitěji.

Neúspěch při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami v minulém týdnu o lepších platbách, se už mezi sestrami rozkřikl. A nespokojenost a protestní hlasy nabírají na síle. Jaképak slavení, když si sestra z domácí zdravotní péče může vysoce odbornou a náročnou péčí o těžce nemocné pacienty vydělat za měsíc necelých dvacet tisíc hrubé mzdy? I když jí pár tisíci „přilepší“ zaměstnavatel z jiných zdrojů, protože jinak by už dávno utekla na podstatně lépe placené místo do nemocnice nebo mimo zdravotnictví. V terénu přitom také garantují dostupnost péče 7 dní v týdnu a 24 hodin, tedy i o víkendech a svátcích. Proto sestry domácí zdravotní péče už půl roku drží stávkovou pohotovost. Zástupci segmentu se snaží intenzivně jednat, ale jejich požadavky jsou ignorovány.

V těchto dnech navíc přichází od zdravotních pojišťoven konečné vyúčtování za loňský rok a v mnoha případech musí sestry i z toho mála, co od zdravotních pojišťoven obdržely, ještě vracet. Nevěříte? Pojišťovnami šikovně nastavené regulace takto „odměňují“ ty, které se staraly o těžce nemocné pacienty. Ano, to je novodobé otrokářství, když se zdravotní pojišťovny vědomě spoléhají na to, že sestry mají velké srdce, chápou svoji práci jako své poslání a nechtějí své pacienty opustit. Toto nelze nazvat jinak než vydíráním.

Ale proti americkým ženám před sto lety mají naše sestřičky přece jen výhodu – už mají volební právo! Ale sliby, že se budou mít líp, zatím vyznívají naprázdno. A co se stane, pokud sestry z domácí péče utečou? To už pak musí řešit zdravotní pojišťovny a pro své klienty najít několik tisíc lůžek v nemocnicích za podstatně vyšší náklady. Ale i ta schází! Jenže sestry nejsou zvyklé se vzdávat – pozvedají svůj hlas a jsou připravené bránit svá práva.

 

Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních aktivit Charity Česká republika

 

Zdroj: Charita Česká republika