Ministerstvo uvolnilo 150 milionů na podporu sociálního začleňování v Praze

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvolnilo z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) 150 milionů korun na podporu sociálního začleňování na území hlavního města Prahy. Výzva č. 095 umožňuje žadatelům získat dotaci na projekty, které pomáhají lidem s duševním onemocněním, neformálním pečovatelům či poskytovatelům domácí hospicové péče.

V oblasti pomoci duševně nemocným jde především o aktivity, které umožní klientům žít ve svém přirozeném prostředí bez nutnosti hospitalizace v ústavech, což je i v souladu s trendy ve vyspělých zemích a hlavní myšlenkou plánované psychiatrické reformy. Patří sem i zapojení peer konzultantů, tedy lidí, kteří mají s nemocí vlastní zkušenost a jsou schopni předávat ji dál.

Příkladem může být již dříve podpořený projekt OPZ Podaná ruka Centra Anabell. Organizace pomáhá lidem trpícím mentální anorexií a bulimií – a klienti často říkali: Vy mi nemůžete rozumět, když jste to nezažili. Díky projektu zaměstnali několik peer konzultantů a pomoc tak může být účinnější.

Výzvu lze využít také za účelem financování projektů zaměřených na osoby ohrožené látkovými i nelátkovými závislostmi nebo na prevenci a řešení zadluženosti. Oprávněnými žadateli jsou městské části hl. m. Prahy, neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty. Na jeden projekt je možné získat jeden až deset milionů korun. Žádosti je možné podávat do 28. února 2019.

Nové výzvy za čtvrt miliardy korun

Kromě výzvy č. 095 byly aktuálně vyhlášeny další tři výzvy, ve kterých je pro žadatele připraveno celkem 265 milionů korun. Výzva č. 076 je zaměřena na podporu inovativních služeb pro ohrožené děti a rodiny (tisková zpráva MPSV); výzva č. 059 je určena pro projekty z oblasti mezinárodní mobility a sociálního začleňování znevýhodněné mládeže a výzva č. 083 cílí na nová řešení sociálních problémů (bezdomovectví, závislosti aj).

Veškeré podrobnosti o výzvách včetně podmínek pro získání dotace naleznete na webu Evropského sociálního fondu:

 

Zdroj: MPSV