MPSV vypíše dotační výzvu na rozvoj inovativních služeb pro děti a jejich rodiny

Frustraci z odebrání z péče rodiny, chybějící informace, osamocenost v řešení problémů ve škole, obavy ze ztráty blízkých, ale i světlé okamžiky a setkání s lidmi, kteří jim v těžkých chvílích pomohli. To byly nejčastější zkušenosti, které mladí lidé, jenž vyrůstali mimo rodinu, sdíleli během série společných setkání realizovaných ve spolupráci s neziskovou organizací Lumos. Pracovníci projektu MPSV, odborníci z praxe i zástupci akademické sféry sbírali jejich podněty, které zapracují do připravované publikace zaměřené na inovativní přístupy v práci s ohroženými dětmi a rodinami.

MPSV prostřednictvím podrobné Analýzy inovativních postupů a služeb pro rodiny a děti zjistilo, že v ČR chybí řada služeb, které by pokryly nejrůznější potřeby dětí a působily preventivně. Analýza pojmenovala nejzásadnější mezery systému sociálně-právní ochrany dětí, na které reaguje připravovaná publikace v oblasti inovací. „Naším cílem je podpořit rozvoj sítě služeb, kterou tvoří jednak lidé, jež jsou v přirozeném každodenním kontaktu s dětmi, jako jsou učitelé, lektoři volnočasových aktivit či lékaři, dále profesionální služby působící v oblasti ochrany ohrožených dětí a jejich rodin. Díky tomu bude možné problémy odhalit včas a pomoci celým rodinám tak, aby nebylo nutné děti umisťovat do náhradní péče (ať se jedná o ústavy či pěstounskou péči),” říká Jana Hanzlíková, náměstkyně sekce správních činností a sociální politiky MPSV.

MPSV proto v listopadu 2018 otevře dotační výzvu na podporu a rozvoj služeb, které rodinám a dětem chybí a které jsou postavené na principech inovativnosti a moderních přístupech ochrany práv dětí. O podporu budou moci žádat především příspěvkové organizace obcí a krajů a poskytovatelé širokého spektra služeb pro rodiny a děti. Proto MPSV v listopadu 2018 otevře dotační výzvu na podporu a rozvoj

Více informací k projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí najdete na www.pravonadetstvi.cz.

 

Zdroj: MPSV