Film Marina upozorňuje na vykořisťování pečovatelek z východoevropských zemí

Film Marina (viz upoutávka) německé režisérky Julie Roeslerové se věnuje vykořisťování žen, které se stěhují z východoevropských zemí za prací pečovatelky na Západ. Film získal cenu za nejlepší film na téma práce na Mezinárodním festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku (DOK Leipzig) v rámci kampaně Zdravé pracoviště za rok 2018, kterou realizuje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). 

Vítězný film vypráví příběh Mariny, osamocené rumunské pečovatelky v Německu, a je obrazem života mnoha žen, s nimiž režisérka hovořila a které odešly ze svých domovů ve východní Evropě za prací pečovatelky na Západě. Film vybízí k zamyšlení nad vykořisťováním migrujících pracovníků a každodenními výzvami, jimž tito lidé čelí.

Film oceněný porotou vnáší světlo do celosvětové pracovní hierarchie, v níž v důsledku ekonomických potřeb vzniká nerovnováha pro druhé z hlediska prosperity. Nutnost zajištění peněžních prostředků nutí ženy opouštět své rodiny, aby zaplnily mezeru v oblasti péče o starší občany na Západě. 

Marina, rumunská zdravotní sestra, bez okolků a až do nejmenšího detailu, hovoří o 24hodinové péči, kontrolách a ponižování. Marina je zde příkladem. Hovoří hlasem mnoha východoevropských žen migrujících za prací. Film byl natočen poutavým způsobem, díky němuž s ním obecenstvo souzní.

Letošní vítěz byl oznámen na 61. Mezinárodním festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku (DOK Leipzig).

Režisér vítězného filmu obdrží cenu ve výši 5 000 EUR. Film je navíc opatřen titulky v několika evropských jazycích a je zpřístupněn prostřednictvím elektronické platformy síti národních kontaktních míst agentury EU-OSHA, která pak organizují speciální projekce a diskuse.

Zvláštní uznání bylo uděleno filmu Otevřeno veřejnosti (Open to the Public, viz upoutávka) Silvie Bellotiové. Nehraný film nemilosrdně zachycuje paralyzující byrokracii na bytovém odboru v Neapoli. Záhady systému, kde – jak se zdá – nikdo není odpovědný za nic, neparalyzují pouze klienty, ale i státní úředníky. Film je velmi dobře natočen a sestříhán, a to s notnou dávkou humoru a soucitu s protagonistou.

Mezi dalšími letošními nominovanými je dokument věnující se životu a práci v malém rakouském venkovském hospodářství, které bojuje proti zemědělským praktikám ničícím zdroje; polský film, v němž bývalí pracovníci sehrají jeden den práce v závodě, který již neexistuje; a pohled do pracovního života pařížských kurýrů na jízdním kole.

Na festivalu DOK Leipzig se promítá více než 300 filmů z více než 50 zemí, probíhá na něm více než 100 světových a mezinárodních premiér a každý rok na něj zavítá více než 47 000 návštěvníků. Festival nabízí příležitost představit skvělé filmařské umění a současně nastolit ústřední otázky týkající se společenského a politického vývoje.

Filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště oceňuje vynikající dokumentární nebo animovaný film, který se zaměřuje na zkušenosti pracovníků a zkoumá při tom taková témata, jako jsou dopady ekonomických a politických změn na práci, rizika na pracovišti a duševní zdraví a pohoda při práci.

 

Zdroj: BOZPinfo.cz, EU OSHA