MPSV přidá z eurodotací na sociální služby 1,5 miliardy, na dětské skupiny 3 miliardy korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s navýšením prostředků na sociální služby o přibližně 1,5 miliardy korun. Zároveň však bude k dispozici i výrazně více peněz na podporu dětských skupin, a to přes 3 miliardy korun. Jde o změny v rámci revize Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a zároveň o vnitřní přesuny v programu. Revizi již schválil Monitorovací výbor OPZ a nyní bude předložena Evropské komisi.

Cílem revize je převést část financí určených na podporu zaměstnanosti do rozvoje sociálních služeb, a to hlavně s ohledem na hospodářský růst a rekordně nízkou nezaměstnanost v ČR. Téměř 900 milionů korun bude použito na navýšení stávajících, případně realizaci nových projektů krajů zaměřených na podporu sociálních služeb.

Přesun peněz reaguje na letošní průzkum, který MPSV provedlo mezi jednotlivými kraji včetně hlavního města Prahy. Kraje identifikovaly potřebnost poskytování sociálních služeb a jejich kapacit, přičemž jako nejvíc potřebné označilo 10 krajů azylové domy, 9 krajů pak sociální rehabilitace, následované domy na půl cesty, intervenčními centry i sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi.

Mimo samotnou revizi OPZ dochází k vnitřním přesunům dalších prostředků. Výše zmíněné projekty krajů budou posíleny o dalších zhruba 600 milionů korun. Až trojnásobně budou navýšeny prostředky určené pro dětské skupiny. Navýšení umožnily úpravy plánovaných výzev a nedočerpání některých prostředků z již dříve vyhlášených výzev.

„Navýšení prostředků na přibližně trojnásobek původního plánu znamená podporu nejen existujících dětských skupin, ale i nově vznikajících. Kvalitní, finančně a místně dostupná předškolní péče je má osobní priorita,” zdůraznila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) s tím, že projekt dětských skupin umožnil významně zlepšit dostupnost péče o předškoláky.

Ministerstvo ale nezapomíná ani na děti v mladším školním věku. Mezi výzvy plánované v následujících letech bude zařazena další výzva na podporu dětských klubů, které slouží dětem na 1. stupni základních škol. Zde se počítá s částkou přibližně 250 milionů korun.

Dalších 240 milionů korun bude vyčleněno na projekty podporující rovnost žen a mužů, například v oblasti spravedlivého odměňování nebo vzdělávání v genderově nestereotypních oborech

Objemy plánovaných výzev OPZ po provedení revize a dalších úpravách priorit (v mil. Kč)

Oblast podpory

Původní plán

Aktuální plán

Sociální služby podporované kraji

0

1 500

Dětské skupiny

965

3 100

Mikrojesle

224

224

Školní kluby

500

250

Rovnost žen a mužů

942

240

Podpora nezaměstnaných

780

400

 

Zdroj: MPSV