KDU-ČSL prosadila, aby se rozšířil okruh zdravotně postižených s nárokem na příspěvek na kompenzační pomůcky

Podle KDU-ČSL v současné době mnoho zdravotně postižených nedosáhne na příspěvek na nákladnější kompenzační pomůcky, který by jim mohl zásadně zlepšit životní situaci. Důvodem je nastavení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením – podle něj totiž ve výčtu velmi těžkých postižení znemožňujících pohyb chybí některé závažné diagnózy. Jde například o těžká cévní onemocnění dolních končetin, závažná onemocnění srdce či těžké plicní choroby.  Pacienti s těmito nemocemi mají často značné problémy se samostatným pohybem i sebeobsluhou. Momentálně však do kategorie zdravotně postižených, kteří by dosáhli na příspěvek na některé důležité zdravotní pomůcky, nespadají.

“Jedná se konkrétně o pacienty s postižením cév dolních končetin, dále pacienty trpící těžkou srdeční nedostatečností nebo o osoby s objektivně prokázaným těžkým postižením plicních funkcí,“ vysvětluje poslanec za KDU-ČSL Vít Kaňkovský, který změnu zákona na podnět Národní rady osob se zdravotním postižením navrhl. Lidé s těmito diagnózami by mohli dosáhnout na příspěvek, za který jde pořídit například elektrický skútr, nájezd na schody nebo zvedací plošina. Takové pomůcky by podle lidovců zásadně zlepšili životní situaci pacientů trpících uvedeným zdravotním postižením. Významnou pomocí pro takto postižené občany by byla i možnost požádat o příspěvek na mobilitu či na pořízení osobního automobilu. Nemocní totiž samostatně ujdou sotva pár kroků a jsou velmi omezeni v pohybu mimo svůj domov.

„Pokud v současné sobě nemají lidé s uvedenými diagnózami dostatek vlastních prostředků, jsou odsouzeni k pouhému „přežívání“ bez možnosti seberealizace. Návrh se teď podařilo prosadit a zdravotně postižení pravděpodobně budou schopni vést mnohem samostatnější život. Pro některé osoby s uvedeným zdravotním postižením to bude znamenat i možnost nastoupit do zaměstnání a nebýt tak finančně závislý pouze na státu a svém blízkém okolí,“ doplňuje Kaňkovský. Dodává, že postiženým dětem tyto změny zase zjednoduší přístup ke studiu na běžných školách.

KDU-ČSL dále v rámci novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením navrhla, aby se příspěvek na svislou zvedací plošinu zvedl ze 400 tisíc na 500. Už teď se totiž ceny této pomůcky (pouze do 1. patra) pohybují okolo 600 tisíc korun. Zároveň platí, že pacient bude mít nadále u pomůcek dražších než 10 tisíc desetiprocentní spoluúčast, tedy i při přiznání příspěvku na pořízení dražší kompenzační pomůcky se na jejím pořízení bude pacient významně podílet.

 

Tisková zpráva