Lidé bez domova mohou v mrazech požádat o peníze na nocleh

Lidé bez přístřeší a finančních prostředků, kterým bezprostředně hrozí vážné poškození zdraví, nebo jsou v ohrožení života, si mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci, například na úhradu jednorázového výdaje spojeného se zaplacením noclehu v zařízení, kde mohou přečkat mrazivou noc. Je možné požádat také o proplacení noclehu v azylovém domě či v noclehárně. Žádost o vyplacení dávky této mimořádné okamžité pomoci si budou moci lidé bez domova a finančních prostředků podat na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Tato forma pomoci je lidmi bez vlastního zázemí nejvíce využívána právě v zimním období. Cílem je pomoci lidem bez domova v zajištění vhodného ubytování, aby v pořádku přečkali zimní období, kdy venkovní teploty klesají hluboko pod bod mrazu. Sociální pracovníci jsou lidem v nouzi k dispozici a pomohou jim najít vhodné ubytování nebo vyplnit žádost o dávku, uvedla ředitelka ÚP Kateřina Sadílková.

Společně se žádostí musí klient nebo jeho zmocněný zástupce doložit doklad o zaplacení poplatku za nocleh, nebo doklad o tom, že má zajištěno ubytování na stávající noc. ÚP ČR může v takovém případě poskytnout dávku opakovaně, ale maximálně po dobu dvou měsíců. MPSV aktuálně prověřuje i další možnosti, jak pomoci lidem bez domova přečkat život ohrožující mrazivé období.

Dávky mimořádné okamžité pomoci existují od roku 2007. Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce.

Kromě pomoci lidem bez domova lze dávku využít například na úhradu vzdělání nebo se zájmovou činnost chudých dětí, propuštěným z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody, po propuštění ze zdravotnického zařízení při ukončení léčby závislostí, psychiatrické léčebny nebo ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy, z pěstounské péče po dosažení zletilosti, nebo osobám, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby. V tomto případě lze poskytnout dávku až do výše 1 000 Kč. Součet dávek poskytnutých v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4násobek částky životního minima jednotlivce.