MPSV vyčlenilo z evropských peněz 150 milionů na podporu konceptu Housing First

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo v Operačním programu Zaměstnanost (OPZ) na podporu konceptu Housing First (Bydlení především) 150 milionů korun. O dotaci se mohou ucházet obce, organizace zřizované obcemi či neziskové organizace.

Hlavní myšlenka konceptu Housing First vychází z toho, že lidé v bytové nouzi nemají bez pomoci zvenčí prakticky žádnou možnost, jak získat vlastní bydlení, ať už městské, nebo soukromé. Problém představuje kauce, zaplacení několika nájmů dopředu i status dlužníka. Šance na to, že zlepší svůj život (zbaví se závislostí, najdou si legální práci, napraví vztahy v rodině, zaměří se na vzdělávání dětí…) tak není příliš velká. Teprve po zajištění základní potřeby – bydlení – je možné s potřebnými pracovat na tom, aby dali svůj život do pořádku a začlenili se do většinové společnosti.

Koncept přebralo například město Brno a připojují se další města.

Brněnský projekt Pilotní testování rychlého zabydlení rodin s dětmi – Rapid Re-Housing ukázal, že 96 procent rodin, kterým bylo poskytnuto bydlení, je schopno řádně platit nájem a bydlení si tak udržet. Projekt byl podpořen z OPZ a získal různá ocenění, např. mezinárodní cenu Sozial Marie pro inovativní projekty v sociální oblasti.

Více informací viz výzva č. 108 (Podpora programu Housing First – Bydlení především)