Ministerstvo práce a sociální věcí má od ledna novou státní tajemnici. Stala se jí Ingrid Štegmannová

1. ledna 2019 byla do funkce státní tajemnice Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) jmenována Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D. Pozici přebírá po JUDr. Jiřím Biskupovi, který v ní působil od července 2018.

Jmenování Ingrid Štegmannové do funkce státní tajemnice MPSV bylo schváleno vládou dne 12. prosince 2018 poté, co úspěšně absolvovala pohovor ve výběrovém řízení. Návrh na jmenování Štegmannové podala ministryně Jana Maláčová (ČSSD) společně s náměstkem ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josefem Postráneckým, MPA.

Ingrid Štegmannová vystudovala Sociální pedagogiku na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Následně se věnovala studiu Sociální politiky a sociální práce na Univerzitě Karlově, kde v roce 2012 získala doktorát z Aplikované etiky.

Ingrid Štegmannová má bohaté zkušenosti v oblasti státní správy. Před nástupem do funkce státní tajemnice – v níž bude odpovídat za výběr, vzdělávání a hodnocení úředníků – pracovala na ministerstvu práce jako ředitelka odboru koordinace a právní podpory státní služby a předtím také jako vedoucí oddělení kancelář státního tajemníka.

V letech 1998-2007 působila na ostravském magistrátu v odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Následně vedla šesti let oddělení vnějších vztahů ve Svazu měst a obcí České republiky, kde byla také vedoucí projektovou manažerkou. Poté nastoupila na MPSV, kde v letech 2014-2016 vedla kabinet ministryně.