Mezinárodní konference “Historie, současnost a budoucnost rehabilitace”

Mezinárodní konference „Historie, současnost a budoucnost rehabilitace“ se koná dne 17. 4. 2019 v budově Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov 7, Praha 2, ve velké posluchárně pořádaná na počest prof. MUDr. Jana Pfeiffera, DrSc. a prof. MUDr. Olgy Švestkové, Ph.D. (12. Pfeifferovy dny) – viz program níže.

Historie, současnost a budoucnost rehabilitace