Exekutorská komora si za nová data o exekucích řekla o 90 tisíc. Loni je přitom analytikům poskytla zdarma

Praha, 26. února 2019 – Každoroční aktualizace Mapy exekucí o nová data se zatím odkládá. Exekutorská komora ČR, která měla na základě zákona o svobodném přístupu k informacím nezávislým analytikům data za loňský rok poskytnout, si klade nové podmínky. Exekuce přitom pro Českou republiku představují zcela zásadní problém a žádné jiné zpracování dat až na úroveň obcí kromě tohoto projektu neexistuje.

Mapu exekucí před necelými dvěma roky, konkrétně v dubnu 2017, představila české veřejnosti organizace Otevřená společnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií. Mapa exekucí jako první datový projekt u nás zpřístupňuje údaje o počtu exekucí po jednotlivých krajích, okresech i obcích. V loňském roce autoři do mapy přidali dva nové ukazatele – věkovou strukturu a vícečetnosti exekucí. Právě předluženost je dle autorů projektu v Česku zcela zásadním problémem – vícečetnými exekucemi je u nás zatíženo až 600 tisíc obyvatel. Alespoň jednu exekuci má pak dokonce až šest tisíc dětí.

„Bylo to vůbec poprvé, kdy se veřejně objevila v takovém rozsahu a detailu data o předluženosti v Česku. Mapa exekucí nám ukázala, že zde máme obrovské množství lidí, kteří mají neřešitelný problém. Vizualizace tohoto celospolečenského fenoménu nejen otevřela veřejnou debatu o nutnosti systémového řešení, zároveň se stala základním zdrojem dat o exekucích, na který odkazují média, odborníci i politici. Mapa také výrazně přispěla k následné změně legislativy. A to je potřeba si uvědomit,” říká Tanweer Ali, ekonom z University of New York in Prague.

Otevřená společnost s Exekutorskou komorou ČR spolupracuje již od samého začátku projektu v roce 2016. „V roce 2016 jsme se na Komoru obrátili poprvé s tím, že data, která doposud nikdo nezpracoval, rádi zpracujeme a zanalyzujeme. Využili jsme práva o svobodném přístupu k informacím. Exekutorská komora tehdy vyčíslila náklady spojené s exportem dat na 4 935 korun. Vloni po nás nechtěli uhradit nic. Letos, po změnách ve vedení Exekutorské komory, si ovšem řekli o 90 tisíc korun, přestože jsme požadovali stejné informace jako v loňském roce,” uvádí Radek Hábl, autor projektu a vedoucí analytického týmu, který se kolem mapy utvořil.

Částku 90 000 Kč za aktualizovaná data, kterou Komora nyní požaduje, odmítla Otevřená společnost uhradit, považuje ji za neopodstatněnou. „Od konce roku 2017 jsme s Komorou jednali o spolupráci, díky níž bychom dostávali data čtvrtletně aktualizovaná. Nakonec nám letos v lednu ale navrhli smlouvu, podle které chtějí mít veškerou kontrolu nad naší komunikací s médii. Pokud to není na hraně ústavnosti, je to zcela proti smyslu projektu, který má poskytovat platformu pro nezávislou diskuzi o palčivém problému naší společnosti,” komentuje Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti. Proti poplatku za data plánuje Otevřená společnost podat stížnost k nadřízenému orgánu.

Nadřízeným orgánem je ovšem v tomto případě prezident Exekutorské komory a až následně se může případ dostat před soud. Celá záležitost se tak může protáhnout až na několik měsíců. „Tlak na nás je enormní. Data využívají výzkumná a vědecká pracoviště, včetně univerzit. Vzniklo díky nim i mnoho odborných materiálů týkajících se problematiky exekucí. Data využívají obce a kraje ke kvantifikaci problému na místní úrovni a zapracovávají na základě nich opatření do svých strategických dokumentů. Využívají je také dluhové poradny,” uzavírá Hábl s tím, že se jeho tým nenechá odradit a problematice se bude věnovat i nadále.

O projektu

Mapa exekucí je interaktivní webová aplikace, která kombinuje statistická data o exekucích s geografickými údaji. Mapa inovativním způsobem předkládá podrobná data o exekucích, která umožňují nejen kvantifikaci problému, ale zejména jeho přesnou lokalizaci až na úroveň nejmenší obce. Mapa byla spuštěna v roce 2017 a vychází z údajů poskytnutých Exekutorskou komorou ČR. Projekt v loňském roce získal první místo v kategorii Solution App v prestižní soutěži Společně otevíráme data. www.mapaexekuci.cz

Kontakty pro média

Radek Hábl, autor projektu, radek.habl@osops.cz, 608 967 691
Lucie Nemešová, média, lucie.nemesova@gmail.com, 602 325 029