Exekutoři varují před schválením novely exekučního řádu. Prohloubila by podle nich územní nerovnosti

Exekutorská komora ČR zveřejnila nová data, ze kterých mimo jiné vyplývá, že 20 soudních exekutorů s největším nápadem vedou více než 55 % soudních exekucí. Komora s poukazem na tyto statistiky varuje před možným schválením vládního návrhu novely exekučního řádu. V případě schválení vládního návrhu novely exekučního řádu dojde k zafixování stávajícího stavu a v důsledku legislativně stanovené bariéry k postupné koncentraci drtivé většiny exekučních řízení u cca 20 – 40 soudních exekutorů. „Pokud návrh projde, dojde fakticky k prohloubení stávajících geografických nerovností a s tím spojených problémů. Už nebude cesty zpět, stav bude de facto nezvratný a tím pádem i mimo efektivní regulaci,” konstatuje prezident Exekutorské komory JUDr. Vladimír Plášil LL.M.

Východisko vidí Exekutorská komora v zavedení teritoriality soudních exekutorů. V případě přijetí principu místní příslušnosti bude docházet k pomalé konvergenci a postupné geografické rovnoměrnosti u takového počtu exekutorů, jejichž počet určí ministr spravedlnosti.

Komentář:

  • 20 soudních exekutorů s největším nápadem vedou více než 55 % pravomocných exekučních řízení
  • každý soudní exekutor v ČR vede v průměru cca 30 600 exekucí, s ohledem na značný rozptyl (minimum 12, maximum 332 605) je více vypovídající medián vedených exekucí, který činí cca 13 300 exekucí
  • soudní exekutoři, kteří mají sídlo v obvodu Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Plzni vedou dohromady výrazně více exekučních řízení, než kolik by odpovídalo systému založenému na místní příslušnosti soudních exekutorů
  • co zejména ovlivňuje počet exekucí vedených soudními exekutory: volba věřitelů na základě různých preferencí a délka výkonu exekutorského úřadu

 

Zdroj: Exekutorská komora České republiky