Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo projekty podpořené v rámci Národního programu zdraví pro rok 2019

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo projekty podpořené v rámci Národního programu zdraví – projekty podpory zdraví v roce 2019. Do výběrového řízení bylo pro rok 2019 předloženo celkem 70 žádostí o poskytnutí dotace, z toho 4 žádosti nesplnily požadavky stanovené výzvou a byly vyřazeny. Hodnotící komise navrhla k finanční podpoře celkem 27 žádostí – viz tabulka níže. Konkrétní výše přidělených částek bude určena v návaznosti výši přidělených finančních prostředků dotačnímu programu. U projektů, které byly realizovány v roce 2018 a byly navrženy k podpoře i pro rok 2019, bude rovněž záležet na výsledcích závěrečného hodnocení prostřednictvím předložených Závěrečných zpráv za rok 2018, tzn. na kladném hodnocení realizace projektu Komisí a na úplném vyúčtování poskytnuté dotace, včetně finančního vypořádání provedeného s poskytovatelem dotace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů a event. vrácení finančních prostředků do státního rozpočtu, které nebyly vyčerpány. Následně bude na webových stránkách MZ zveřejněn seznam podpořených projektů s výší schválené dotační částky.

V případě nesplnění výše uvedených požadavků a v závislosti i na výši prostředků dotačnímu programu přidělených, může dojít k redukci výše dotace a počtu projektů k finanční podpoře navržených. Na dotaci není právní nárok.

Úspěšným žadatelům bude zasláno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2019 včetně přílohy. Následně poskytovatel dotace (tzn. MZ ČR) zašle avízo o odeslání dotačních prostředků.

Seznam projektů navržených k podpoře pro rok 2019

Číslo Název projektu Předkladatel Město
1 Prevence tonutí Centrum péče o děti a rodinu, z.s. Praha Suchdol
2 Informační kampaň na téma WHO “5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci s potravinami a zdravá výživa” Ústav zemědělské ekonomiky a  informací (ÚZEI) Praha 2
3 Senioři v pohybu Senior fitnes, z.s. Praha 6
4 Aktivně a zdravě! (Ozdravění výživy, nutriční výchova a podpora pohybu u široké veřejnosti) Vím, co jím a piju o.p.s Praha 5
5 Zdravá školní jídelna V – centrum vzdělávání Státní zdravotní ústav Praha 10
6 Mozaika zdraví Státní zdravotní ústav Praha 10
7 “ČISTÉ RUČIČKY A ZOUBKY” Státní zdravotní ústav Praha 10
8 Výzva 2019. Jak zvýšit nutriční gramotnost a uvést teorii do praktického života Hravě žij zdravě z. s. Praha 4
9 Výchova k aktivnímu zdravému stárnutí Západočeská univerzita v Plzni Plzeň
10 Krátké intervence v praxi IV Státní zdravotní ústav Praha 10
11 Pohyb a výživa v prevenci obezity Státní zdravotní ústav Praha 10
12 Podpora očkování proti chřipce zvýšením zdravotní gramotnosti studentů a pedagogů Vysoké školy zdravotnické, komunit a veřejnosti Prahy 5 Vysoká škola zdravotnická o.p.s. Praha 5
13 Edukační festivalový plán Loono, z.s. Praha 6
14 Propagace včasných vyšetření a zdravého životního stylu jako prevence typicky mužských nádorových onemocnění Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Praha 4
15 KLÍČ KE ZDRAVÍ Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Benešov
16 Kvalitní život ve stáří Oblastní charita Přerov Přerov
17 “Suchej únor 2019” aneb alkohol pod kontrolou  Liga otevřených mužů, z.s. Praha 3 
18 Putování za zdravým jídlem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Ústí nad Labem 
19 Hravě o prevenci Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Ústí nad Labem 
20 Zdravík – podpora zdraví pro děti hravě a zábavně 2 Státní zdravotní ústav Praha 10
21 Poradna podpory zdraví v Ústí nad Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Ústí nad Labem 
22 Optimalizace stravovacích návyků a pohybové aktivity u dětí staršího školního věku Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. Krasice
23 Cesta seniorů ke zdraví v Životě 90 ŽIVOT 90, z.ú. Praha 1
24 Jak se nestát závislákem Portus Prachatice o.s. Prachatice
25 Zdravě a aktivně stárnout – Vzdělávání seniorů v domovech pro seniory Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  České Budějovice
26 Podpora zdravého životního stylu na Bruntálsku Podhorská nemocnice, a.s. Rýmařov
27 Jdi dál! – program primární prevence MAJÁK o.p.s. Liberec

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR