Česká obchodní inspekce: Počet případů diskriminace neklesá

Česká obchodní inspekce zjistila porušení ustanovení § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb. Podezření na některou z forem diskriminačního jednání zjistila ve 13 případech (v necelých 3 % případů), to je o 6 konkrétních případů více než v roce 2017. Nejčastěji poskytovatel služby uplatňoval odlišné cenové podmínky pro spotřebitele na základě jejich trvalého bydliště (6 případů). V jednom případě například prodávající odmítl „obsloužit“ konkrétního spotřebitele a v jednom případě byl odmítnut pronájem bytu spotřebiteli z důvodu jeho národnosti.

Součástí  kontrol bylo také ověřování plnění jiných právních předpisů, které mají obchodníci dodržovat. Porušení těchto právních předpisů bylo zjištěno ve 182 případech, tj. 37 %. V minulém roce inspekce uskutečnila celkem 494 kontrol. 

Kontroly – diskriminace 2018

Inspektorát

Počet kontrol

Kontroly se zjištěním celkem

§6*

Zjištění v % celkem

Zjištění v % §6

Středočeský a Hl. m. Praha

24

6

2

25,0%

8,3%

Jihočeský a Vysočina

68

30

0

44,1%

0,0%

Plzeňský a Karlovarský

121

57

1

47,1%

0,8%

Ústecký a Liberecký

57

24

7

42,1%

12,3%

Královéhradecký a Pardubický

28

6

0

21,4%

0,0%

Jihomoravský a Zlínský

151

34

1

22,5%

0,7%

Olomoucký a Moravskoslezský

45

25

2

55,6%

4,4%

Celkem

494

182

13

36,8%

2,6%

*Jedná se o kontrolní případy, kdy vzniklo důvodné podezření na některou z forem diskriminačního jednání.

 

Zjištěné nedostatky

Česká obchodní inspekce zjistila ve 13 případech skutečnosti, při nichž vzniklo podezření na porušení ustanovení § 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které zakazuje prodávajícímu diskriminovat spotřebitele při prodeji výrobků nebo poskytování služeb. V 1 kontrolním případě vzniklo současně podezření na 2 různé formy diskriminačního jednání.

Jednalo se o:

 • 6 případů, kdy poskytovatel služby uplatňoval odlišné cenové podmínky pro spotřebitele na základě jejich trvalého bydliště
 • 1 případ, kdy prodávající odmítl „obsloužit“ konkrétního spotřebitele
 • 1 případ, kdy poskytovatel služby spočívající v provedení evidenční kontroly motorového vozidla, odmítl tuto službu poskytnout na základě informace o původu výrobku
 • 1 případ, kdy byl odmítnut pronájem bytu spotřebiteli z důvodu, že tento spotřebitel vlastnil psa
 • 1 případ, kdy prodávající odmítl prodat spotřebiteli jedné národnosti větší množství výrobků, ačkoli spotřebiteli jiné národnosti takové množství výrobků prodal
 • 1 případ, kdy byl odmítnut pronájem bytu spotřebiteli z důvodu jeho národnosti
 • 1 případ, kdy hendikepovanému spotřebiteli (vozíčkáři) nebyl umožněn vstup do provozovny
 • 1 případ, kdy nebyl umožněn vstup do provozovny veřejného stravování osobám mladším 18 let
 • 1 případ, kdy cestující s dětmi ve věku do 3 let byla uložena znevýhodňující povinnost mít při cestování autobusem s sebou pro takové dítě dětskou sedačku, příp. podsedák

Česká obchodní inspekce, vedle specifického zaměření kontrol na oblast diskriminace, ověřovala plnění ostatních ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

 • v 79 případech byly zjištěny nedostatky v dodržování zásad poctivosti prodeje (§ 3)
 • v 61 případech prodávající neseznámil spotřebitele s cenami nabízených výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy (§ 12)
 • v 25 případech obchodník nevydal spotřebiteli na jeho žádost řádně vyplněný doklad o zakoupení výrobků či poskytovaných služeb, tj. se všemi povinnými údaji ( 16 odst. 1)

Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším rozsahu.

Ve 27 případech bylo zjištěno porušení jiných právních předpisů v dozorové kompetenci České obchodní inspekce.

Uložené sankce a opatření

Česká obchodní inspekce v roce 2018 v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním pravomocně uložila 6 pokut v celkové výši 210 000 Kč, několik dalších správních řízení není ještě pravomocně ukončeno.

Za  porušení dalších právních předpisů uložila Česká obchodní inspekce celkem 199 pokut v hodnotě 1 088 000 Kč (včetně pokut za diskriminační jednání) a zákaz prodeje na 300 kusů výrobků v hodnotě 33 418 Kč. Dále pak vydala zákaz používání na 14 kusů neověřených měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.

 

Zdroj: Česká obchodní inspekce