MMR: Převis žádostí v některých dotačních programech je až desetinásobný. Žádosti se vyhodnocují

Ministerstvo pro místní rozvoj v průběhu podzimu vyhlásilo výzvy na podávání žádostí o národní dotace v oblasti bydlení, cestovního ruchu, územního plánování a regionálního rozvoje. Zájem o národní dotace byl enormní, přičemž převis žádostí v některých dotačních programech je až desetinásobný. Žádosti budou vyhodnoceny nejdříve na konci dubna a v průběhu května.    

„Velké množství zájemců o dotace se na nás obrací ohledně stavu svých žádostí. Vzhledem k velkému počtu přijatých žádostí, který ukazuje důležitost a potřebu naší podpory, všechny žadatele prosíme, aby vyčkali na uveřejnění seznamu vyhodnocených žádostí. Ty vždy vyvěšujeme na našich webových stránkách pod jednotlivé programy a dotační tituly,“ uvedl náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.

Nejvíce žádostí eviduje Ministerstvo pro místní rozvoj od obcí do třech tisíc obyvatel na místní komunikace, kde se sešlo přes tisíc žádostí o dotace s požadavkem přes dvě miliardy korun, a na rekonstrukce a přestavbu veřejných budov. Zde se finanční požadavek dostal přes dvě a půl miliardy korun. Celkově se v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ sešlo přes čtyři tisíce žádostí. Velký zájem byl také například o pečovatelské byty a o podporu výstavby výtahů a bezbariérových vstupů do bytových domů. Počet přijatých žádostí s požadavky naleznete níže.

Příjem žádostí o podporu v rámci národních programů Ministerstva pro místní rozvoj byl zahájen v průběhu podzimu minulého roku. Většina z nich byla ukončena k 28. únoru. Ministerstvo pro místní rozvoj nyní musí všechny žádosti důkladně vyhodnotit. Výsledky hodnocení budou zveřejněny nejdříve na konci dubna a v průběhu května. Žadatelé by tedy měli sledovat webové stránky jednotlivých programů/dotačních titulů na www.mmr.cz, kde dané seznamy naleznou.

Výzva na podávání žádostí o dotace v rámci programu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití a programu Studie využití vládou doporučených brownfieldů končí až 31. 5. 2019. Pro zájemce o dotace v rámci těchto programů připravuje ministerstvo seminář, který se bude konat 23. dubna. Podrobnosti o akci budou zveřejněny v nejbližších dnech.

Počet přijatých žádostí

 

počet (ks)

požadavek (Kč)

alokace (Kč)

předpokládaný termín vyhodnocení

Podpora obnovy místních komunikací (do 3 tis. obyvatel)

1 084

2 220 982 363

190 000 000

květen 2019

Podpora obnovy místních komunikací (3 – 10 tis. obyvatel)

164

464 968 804

200 000 000

Podpora obnovy místních komunikací (10tis. obyvatel +)

58

241 384 023

190 000 000

Podpora obnovy sportovní infrastruktury (do 3 tis. obyvatel)

308

825 041 557

450 000 000

Podpora obnovy sportovní infrastruktury (3 – 10 tis. obyvatel)

95

261 751 125

150 000 000

Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury (do 3 tis. obyvatel)

183

143 894 752

20 000 000

Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

56

37 551 347

35 000 000

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov  (do 3 tis. obyvatel)

725

2 572 186 741

100 000 000

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů (do 3 tis. obyvatel)

497

165 110 580

20 000 000

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (do 3 tis. obyvatel)

979

900 697 569

70 000 000

Podpora dostupnosti služeb (do 1 tis. obyvatel)

10

9 590 736

20 000 000

Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí (do 3 tis. obyvatel, dobrovolné svazky obcí)

49

9 680 427

5 000 000

Celkem Podpora rozvoje regionů 2019+

4 208

7 852 840 024

1 450 000 000

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2018

17

22 056 600

50 000 000

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách MěÚ a OÚ

8

10 719 533

10 000 000

Euroklíč

1

4 688 543

5 000 000

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

41

99 461 048

100 000 000

Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

77

118 694 607

150 000 000

duben 2019

Marketingové aktivity v cestovním ruchu

22

29 060 348

100 000 000

Pečovatelské byty

40

253 700 000

200 000 000

Komunitní domy seniorů

23

219 075 000

150 000 000

Výstavba technické infrastruktury

93

97 529 408

50 000 000

Podpora výstavby výtahů a bezbariérových vstupů do bytových domů

208

279 293 484

200 000 000

Podpora výstavby v oblastech se strategickou průmyslovou zónou

8

128 428 133

175 000 000

Územní plán

103

22 922 632

20 000 000

Architektonické a urbanistické soutěže obcí

8

2 119 000

5 000 000

 

Tisková zpráva

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj