Národní síť Místních akčních skupin povede opět Jiří Krist. Jeho prioritou je klimatická změna a chytrý venkov

V půlce března si Národní síť Místních akčních skupin zvolila nové vedení. Výbor Národní sítě si do svého čela opětovně zvolil předsedu Jiřího Krista  z MAS Opavsko. Místopředsedy se stali Jana Kuthanová z Královéhradeckého kraje, Jan Florián z Plzeňska a Marek Hartych ze severních Čech. Nové vedení má stanovené jasné priority pro další tříleté funkční období pro rozvoj českého venkova.

12.března proběhla volba nového vedení Národní sítě Místních akčních skupin. Svoji pozici obhájil dosavadní předseda Jiří Krist, pro kterého hlasovalo všech 13 delegátů jednohlasně. Nové vedení bude usilovat zejména o to, aby se venkov stal plnohodnotným konkurentem města. Mezi klíčové oblasti bude patřit podpora drobných podnikatelů a zavádění tzv. smart řešení.

“Jsem velice rád, jaký stabilní tým si výbor Národní sítě do svého vedení zvolil. Věřím, že díky němu budeme i nadále fungovat jako jedno těleso, které chce dělat venkov dobrým a kvalitním místem pro život. Jsou před námi tři roky, troufnu si říct, bezproblémové spolupráce,” říká o proběhlé volbě staronový předseda Národní sítě Místních akčních skupin Jiří Krist.

Nový místopředseda Marek Hartych z Ústeckého kraje se chce zaměřit na rozvoj chytrých řešení na venkově. “Mojí hlavní prioritou je věnovat se oblasti environmentální a dále zavádění konceptu Chytrého venkova v České republice tak, jak byl představen na Konferenci v Dolních Břežanech na konci března. Co se týká ochrany životního prostředí, tak je jasnou prioritou boj s klimatickou změnou. O tom bude konec konců i Manuál pro starosty, který aktuálně sepisuji společně s kolegy z MAS – Střední Polabí, MAS Opavsko a MAS Region HANÁ s finanční podporou Ministerstva životního prostředí,” říká místopředseda Národní sítě Místních akčních skupin Marek Hartych.

Staronová předsedkyně Jana Kuthanová z Královéhradeckého kraje se bude hlavně soustředit na úspěšné dokončení současného administrativně náročného období, ale i přípravy na budoucí období. “V následujícím období musíme komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) stále chránit a prosazovat na všech úrovních, i na té nejnižší. Podle mě stále platí, že musíme být ve střehu, jednat rázně, ale důstojně, s přehledem a citem. V následujícím tříletém období se chci věnovat vnitřnímu chodu naší organizace, komunikaci s kanceláří a i v rámci celé sítě,” uvádí místopředsedkyně Národní sítě Místních akčních skupin Jana Kuthanová.

Podle posledního zvoleného místopředsedy Jana D. Floriana se Národní síť Místních akčních skupin musí soustředit především na vyjednávání podpory komunitně vedeného místního rozvoje z fondů EU do budoucna. “Letošní rok bude podstatný. Už nyní se tvoří základní obrysy nových operačních programů a je důležité, abychom byli u klíčových jednání a spolu s partnery zajistili, že se na venkov nezapomene. Současně ale vrcholí realizace stávajících strategií. Je důležité, aby místní akční skupiny vše zvládly dobře zadministrovat a dokončit. Do budoucna bychom se ale měli víc soustředit na tzv. animaci území, tedy vyhledávání nových nápadů, pomoc potenciálním žadatelům zformovat jejich záměry do projektů, vybrat z nich ty nejlepší a zajistit pro ně financování,” říká místopředseda Národní sítě Místních akčních skupin Jan D. Florian z Plzeňska.

 

Zdroj: Národní síť Místních akčních skupin