Nová kniha ČSÚ popisuje 15 let Česka v Evropské unii

Nově vydaná publikace Českého statistického úřadu shrnuje základní oblasti vývoje České republiky v období od vstupu do Evropské unie. V přehledné a graficky atraktivní formě prezentuje vybrané ukazatele vývoje obyvatelstva, ekonomiky, životních podmínek, životního prostředí a informačních technologií a výzkumu. Kniha je pro zájemce zdarma ke stažení na webových stránkách úřadu.

Ke každému tématu je připojen krátký komentář, který popisuje vývoj Česka v dané oblasti a zasazuje údaje do širšího kontextu. Důraz je kladen především na přehledné vyobrazení cesty, kterou ČR urazila v posledních patnácti letech a rovněž postavení země v rámci Evropské unie.

„Zásady společného trhu, tedy volný pohyb zboží, osob a kapitálu, přinesly po vstupu do EU největší změny. Otevření evropského trhu českým výrobcům znamenalo další zesílení role exportu, což ovlivnilo i podobu celého tuzemského hospodářství,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Větší otevření zahraničnímu kapitálu usnadnilo příliv přímých investic do domácí ekonomiky a dále urychlilo probíhající transformaci. Volný pohyb osob nejen usnadnil cestovaní, ale také umožnil českým občanům pracovat či studovat v dalších členských zemích Unie.

Za posledních 15 let se změnila i podoba společnosti. Postupně se zvýšil průměrný věk obyvatelstva i očekávaná doba dožití. Evropskému průměru se země začala přibližovat například zdvojnásobením podílu vysokoškoláků na dospělé populaci.