Eurofound: Předškolní péče: pracovní podmínky, odborná příprava a kvalita služeb

Cílem zprávy „Předškolní péče: pracovní podmínky, odborná příprava a kvalita služeb – systematický přehled“ (Early childhood care: working conditions, training and quality of services – A systematic review) je zjistit, jak může rozvoj a vzdělávání pracovníků v péči o děti zlepšit kvalitu vzdělávacích služeb.

Nedávné politické dokumenty EU zdůrazňují význam zlepšování pracovních podmínek a zvyšování profesního rozvoje pracovní síly v oblasti vzdělávání a péče v raném dětství – a to jak pro zajištění spravedlivého přístupu ke službám, tak pro zvyšování kvality poskytování služeb.

Tato zpráva analyzuje výsledky výzkumu ze všech 28 členských států EU s cílem zjistit, jak lze vzdělávání a rozvoj pracovníků v oblasti vzdělávání a péče v raném věku přizpůsobit tak, aby se zlepšila kvalita služeb poskytovaných dětem před vstupem do základní školy v členských státech EU. Z dalších zjištění vyvozuje, že zásahy do profesního rozvoje, které jsou integrovány do stávající praxe – se zaměřením na reflexi – mohou vést k efektivnější praxi a obsahu vzdělávání.

Zdroj: Eurofound