Ministryně Maláčová a ministr Vojtěch se shodli na opatřeních k většímu propojení sociálních a zdravotních služeb při poskytování dlouhodobé péče

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) se na jednání dne 5. června 2019 dohodli na společném postupu obou rezortů v oblasti dlouhodobé péče, péče o ohrožené děti do tří let a reformy péče o duševní zdraví. Podle vyjádření obou ministrů jsou změny v těchto oblastech nutné pro zajištění kvality poskytovaných služeb i pro odstranění stávajících nedostatků systému.

„Oblast dlouhodobé péče, péče o ohrožené děti do tří let věku i reformy péče o duševní zdraví jsou široká témata, která vyžadují zapojení jak Ministerstva práce a sociálních věcí, tak i Ministerstva zdravotnictví. Jedná se o oblast tzv. sociálně-zdravotního pomezí. Je proto zcela zásadní, abychom postupovali ve vzájemné shodě a dokázali do procesu přípravy zapojit také pacientské organizace i odbornou veřejnost. Jsem tedy spokojená s výstupy našeho společného jednání i proto, že se nám podařilo najít shodu na společném postupu,“ okomentovala schůzku ministryně Maláčová.

V oblasti dlouhodobé péče se oba ministři shodli na tom, že současný stav propojení sociální a zdravotní péče v České republice je stále nedostačující a že je nutné dokončit během dvou let návrh změnového zákona, který podpoří větší integraci těchto služeb. Tento zákon bude předložen na jednání vlády do června 2020 a měl by být účinný od ledna 2021. Klíčové v celém procesu bude také zapojení odborné veřejností a pacientských organizací.

Oba ministři se shodli na tom, že skrze změnový zákon je nutné novelizovat zákon o zdravotních službách, o veřejném zdravotním pojištění, zákon o sociálních službách apod. Změna se bude týkat mimo jiné i oblasti poskytování zdravotní péče v pobytových sociálních službách a jejího proplácení. Konkrétně se jedná o:

  • nastavení podmínek získání oprávnění k poskytování zdravotních i sociálních služeb,
  • nastavení standardů v personální a materiálně technické oblasti,
  • nastavení standardů kvality péče,
  • nastavení struktury úhrady zdravotní péče z již nevyhovujícího výkonového systému úhrad na úhradu za ošetřovací den.

Tyto změny by měly vést k efektivnějšímu a transparentnějšímu poskytování zdravotně-sociální péče, která by měla být dostupná dle aktuálních potřeb klienta/pacienta, a to již od 1. ledna 2021.

V oblasti reformy péče o duševní zdraví se oba ministři shodli, že pro budoucnost je nutné zajistit další pokračování reformy a že je nutné společně zajistit finance tak, aby reforma mohla úspěšně pokračovat i po ukončení financování z fondů EU s cílem zajištění návazných zdravotních, sociálních a dalších služeb. Dostatečné zajištění je ale odvislé od spolupráce obou ministerstev s cílem získání dostatečných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Jenom pro oblast sociální se jedná o výši 2 mld. Kč na dotace pro navazující sociální služby, a to do roku 2023, a dále pro investiční výstavbu nových kapacit bude nutné zajistit 1 mld. Kč, taktéž do roku 2023.

V oblasti dalšího vývoje situace ohledně dětských domovů pro děti do tří let je nutné realizovat analýzy k potřebnosti, rozsahu a dostupnosti potřebných služeb tak, aby skrze legislativní úpravy došlo ke vzniku transformačních plánů a k jejich realizaci od roku 2023. Oba ministři se shodli, že tyto postupné kroky musí probíhat ve vzájemné součinnosti obou ministerstev s cílem setrvání dítěte v přirozené rodině nebo prostředí, které je rodině co nejbližší, pokud je nutný pobyt mimo rodinu.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.