MPSV usnadní krajům čerpání prostředků pro financování sociálních služeb z ESF

V rámci dohody o dofinancování sociálních služeb pro rok 2019, kterou 7. června 2019 představila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová (ANO), má být využito 1,5 mld. korun na podporu rozvoje sociálních služeb, které ministryně Maláčová přesunula v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). MPSV zároveň připravilo sérii opatření, která krajům maximálně usnadní čerpání těchto prostředků, tak aby mohly finance využít co nejdříve.

„Financování sociálních služeb je zcela klíčové téma. Musíme umět využívat všechny prostředky, které máme k dispozici. Ať už se jedná o prostředky ze státního rozpočtu, nebo o peníze EU, musíme je nasměrovat tam, kde jsou třeba. Proto jsem v rámci OPZ našla miliardu a půl a nyní MPSV představuje opatření, která krajům maximálně umožní tyto prostředky v tomto roce čerpat,“ okomentovala situaci ministryně Maláčová.

Změny se budou týkat výzvy číslo 03_15_005 Operačního programu Zaměstnanost 2014-2020, která byla vyhlášena již v červnu 2015, a v rámci níž mohou kraje průběžně podávat žádosti o podporu sociálních služeb. V tomto roce je navýšena alokace výzvy částkou 1,5 mld. Kč na celkových 8,08 mld. Kč, čímž dochází k posílení podpory rozvoje sociálních služeb z OPZ. Mezi sociální služby, které lze těmito prostředky podpořit, patří například azylové domy, domy na půl cesty, sociální rehabilitace, sociálně-terapeutické dílny a další služby sociální prevence a terénní služby sociální péče (osobní asistence či podpora samostatného bydlení).

Kraje mohou podávat buď nové projektové záměry, anebo předložit tzv. žádosti o podstatnou změnu projektu, které ve stávajících projektech rozšiřují podporu služeb nebo časově prodlouží délku podpory. K usnadnění tohoto procesu nabízí MPSV krajům tři opatření:

Prvním z opatření, které ministerstvo krajům nabízí, je maximální součinnost při přípravě projektového záměru. Lhůty pro projednání projektového záměru budou v rámci MPSV maximálně zkráceny tak, aby celý proces mohl proběhnout pouze v řádu dní místo týdnů.

V navazujícím kroku, tedy u hodnocení žádostí o podporu, bude hodnocení žádostí zkráceno, a sice tak, aby tento proces byl ukončen maximálně v řádu dvou až třech měsíců od předložení žádosti. Obdobně jako u nových žádostí budou redukovány lhůty i u žádostí o podstatnou změnu stávajícího projektu.

Kromě toho MPSV nabídne krajům konzultace při přípravě projektových záměrů a žádostí o podporu. V rámci těchto konzultací mohou kraje zjistit, jakými způsoby může dojít k efektivnímu administrativnímu zpracování celého procesu a jak se vyhnout případným chybám (kontaktními osobami výzvy jsou: Ing. Miroslav Vrábel: e-mail: miroslav.vrabel@mpsv.cz, tel.: 221 922 872, Ing. Marcela Mertelíková: e-mail: marcela.mertelikova@mpsv.cz, tel.: 221 922 633).

V rámci výzvy je také pamatováno na případy, kdy kraje plánují realizovat, nebo již zahájily, realizaci návazného projektu, ale dosud nepředložily žádost. Financování projektu může probíhat před jeho schválením a před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Náklady na poskytování sociálních služeb v roce 2019 budou způsobilé, pokud realizace projektu bude probíhat v tomto roce.

Co se týká současného zapojení krajů, tak:

  • MPSV již v tomto roce kontaktovaly Pardubický kraj, Karlovarský kraj a kraj Vysočina ohledně možnosti čerpat prostředky v roce 2019.
  • Schválená žádost je v případě Zlínského kraje, avšak s podporou služeb od roku 2020.
  • Jsou schváleny projektové záměry krajů Moravskoslezský a Středočeský s počátkem realizace projektu od ledna 2020, také projektový záměr Královéhradeckého kraje s počátkem realizace projektu od září 2019 a projektový záměr Ústeckého kraje s počátkem realizace projektu od října 2019.
  • Dále Jihočeský kraj předložil žádost o změnu stávajícího projektu, který má v realizaci, s podporou služeb od roku 2020.

 

Zdroj: MPSV

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.