Na Slovensku vznikne unijní agentura pro volný pohyb osob. Ministři zemí EU schválili také směrnici o slaďování rodinného a pracovního života

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) jednala v rámci zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) v Lucemburku. Rada diskutovala o koordinaci politik zaměstnanosti a sociálních politik a také o mobilitě pracovníků v EU. Na programu byla také volba sídla nově zřízeného Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (European Labour Authority – ELA). Česká republika podpořila jeho umístění ve slovenské Bratislavě. Rada dále schválila směrnici o slaďování pracovního a soukromého života, která nově definuje minimální požadavky na rodičovskou dovolenou, otcovskou dovolenou a pečovatelské volno.

Jeho úkolem bude podpora přeshraniční mobility pracovníků v rámci EU. Agentura má usnadnit přístup jednotlivců a zaměstnavatelů k informacím o jejich právech a povinnostech a podporovat spolupráci mezi zeměmi EU. Plně fungovat by měla od roku 2024 a mít zhruba 140 zaměstnanců.

„Volný pohyb pracovníků je jednou z hlavních výhod členství v EU. Nový Evropský orgán pro pracovní záležitost bude mít za úkol, aby práce po Evropě byla co nejsnazší a nejpohodlnější. Jsem moc ráda, že jsem mohla svým hlasem pomoci k tomu, aby jeho sídlo bylo u našich nejbližších diplomatických spojenců, tedy na Slovensku“, uvedla ministryně Maláčová.

Ministři zemí EU pro sociální záležitosti schválili rovněž směrnici o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU, která stanoví povinnosti informovat pracovníky o podstatných aspektech jejich práce, a to v písemné podobě a včas.

Diskuse Rady k tzv. evropskému semestru koordinace hospodářských politik se zaměřila zejména na otázky, do jaké míry jsou nástroje evropského semestru vhodné a dostatečné pro koordinaci politiky zaměstnanosti a sociální politiky. Ministryně Maláčová ve svém vystoupení ocenila stávající procesy a nástroje jako vhodné i pro budoucí koordinaci sociální politiky po roce 2020. Existuje podle ní však prostor pro jejich další zlepšování, posílit by se mělo i zapojení národních sociálních partnerů.

Aktuálně probíhající proces digitalizace ekonomiky a sním spojený rozvoj nových flexibilních forem zaměstnávání a výdělečné činnosti vyžadují i nové přístupy k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zejména na uvedené trendy se zaměřily přijaté závěry Rady k této problematice. Průměrná hodinová mzda ženy je v EU přibližně o 16 % nižší než průměrná hodinová mzda muže. Rozdíly v odměňování mezi ženami a muži přitom nevycházejí z rozdílů v dosaženém vzdělání, nýbrž z nerovného rozdělení pečovatelských povinností, z předsudků a diskriminace, z obtížnějšího přístupu žen k manažerským pozicím a z genderové segregace ve vzdělávání a na pracovním trhu. Rada proto ve svých závěrech vybízí členské státy k řešení tohoto problému.

V Radě EPSCO zasedají ministři ze všech členských států EU odpovědní za zaměstnanost, sociální věci, zdravotnictví a spotřebitelskou politiku. Těchto zasedání se účastní rovněž příslušní evropští komisaři.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Evropská komise

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.