Exekutorská komora zveřejnila aktuální údaje o exekucích

Exekutorská komora ČR v rámci projektu Otevřená data o exekucích zveřejnila aktuální údaje podle krajů a okresů. Nejméně exekucí (25 539) i povinných (149 475) je v kraji Vysočina, nejvíce pak v kraji Ústeckém – 121 592 povinných a 687 898 exekucí. Komora upozorňuje, že data jsou vždy zatížena určitou chybovostí. Data pro statistické listy nejsou čerpána jen z Centrální evidence exekucí, ale také z registru zahájených exekucí a z Infodat. „Rozhodli jsme se požádat ministerstvo spravedlnosti o jednání s cílem využít synergie spojených dat Centrální evidence exekucí a statistických výstupů ministerstva spravedlnosti,“ uvedl prezident EK ČR JUDr. Vladimír Plášil LL.M.

„Rozšíření dat o statistiky krajů a okresů je dalším krokem, který jsme při spuštění webu slibovali. Na statistickém webu je navíc i tabulka anonymizovaných údajů o jednotlivých povinných. K dispozici je jejich řazení do okresu, potažmo kraje, spolu s údajem o počtu exekucí na tuto osobu a jejím věkem,“ přiblížil prezident Plášil.

Vybrané údaje:

 • Celkový počet pravomocných exekucí: 4 679 186 (k 1.2.2019)
 • Počet zahájených exekucí: 499 512, počet ukončených exekucí: 540 000 (1. 1. – 31. 12.2018)
 • Celkový počet nezletilých v exekuci (0–17 let): 3 476 (k 1. 5. 2019), v tom počet nezletilých ve věku 0–14 let v exekuci: 2 213 (0,13 % z celkového počtu 1 693 060 0–14letých, 0,27 % z celkového počtu osob v exekuci), počet nezletilých ve věku 15–17 let v exekuci: 1 263 (0,45 % z celkového počtu 282 061 osob v této věkové kategorii, 0,15 % z celkového počtu osob v exekuci)
 • Počet pravomocných exekucí nezletilých: 4 834 (v průměru 1,4 na jednu osobu)
 • Počet pravomocných exekucí ve věku 0-14 let: 3 056
 • Počet pravomocných exekucí ve věku 15-17 let: 1 778
 • Celkový počet osob 65+ v exekuci: 72 905 (k 1. 5. 2019), tj. 3,49 % z celkového počtu 2 086 617 osob v této kategorii, 8,88 % všech osob v exekuci
 • Počet exekucí ve věku 65 a více let: 310 352 (6,63 % všech exekucí, průměr 4,3 exekucí na osobu)
 • Počet pravomocných exekucí nezletilých: 4 834 (v průměru 1,4 na jednu osobu), 3 056 ve věku 0-14 let, 1 778 ve věku 14-17 let
 • Medián vymáhané částky na jistině na 1 povinného: 109 606 (k 1. 2. 2019)
 • Průměrná vymáhaná částka na jistině na 1 exekuci: 63 339 (k 1. 2. 2019)
 • Průměrná vymáhaná částka na jistině na 1 povinného: 361 077 (k 1. 2. 2019)
 • Celkový počet povinných v exekuci: 821 337 (k 1.2.2019)
 • Průměrný věk dlužníka v exekuci: 45 let (k 1. 2. 2019), průměrný věk obyvatele ČR: 42,3 let (k 31. 12. 2018)
 • Historicky poprvé od účinnosti exekučního řádu převýšil v roce 2018 počet ukončených exekučních řízení počet nově zahájených.
 • Od roku 2014 panuje setrvalý trend klesajícího počtu nově zahajovaných exekucí

Zvyšování nezabavitelného minima

Premiér Babiš na Twitteru oznámil, že hnutí ANO přemýšlí, jak zvýšit částku, která ze zákona zůstává lidem v exekucích. V současné době tuto částku tvoří dvě třetiny součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení v obci do 99 tisíc obyvatel pro jednoho člověka. Letos je to 6428,67 korun plus 1607,17 za každou vyživovanou osobu.

Cesty jsou podle něj dvě. První je navázat nezabavitelnou částku na minimální mzdu (aktuálně 13 350 korun) a počítat ji jako dvě třetiny z ní. Podle výpočtu ANO by tak lidem zůstávalo 8900 korun a částka by rostla spolu s tím, jak by rostla minimální mzda. Druhou možností je, že by se částka počítala stejně jako doposud, zvýšil by se ale její podíl na součtu životního minima a nákladu na bydlení – ze dvou třetin na tři čtvrtiny, nebo čtyři pětiny. Zde ANO přesný výpočet výsledné částky nezveřejnilo. “Musíme se o tom ještě do detailu pobavit,” napsal premiér.

Exekutorská komora ČR v této souvislosti upozorňuje na fakt, že životní minimum je pouze jednou ze složek, z nichž se nezabavitelná částka vypočítává. Spolu s tím, jak rostou náklady na bydlení, zvyšují se i rozhodné normativní náklady na bydlení, a tedy i nezabavitelná částka. Podle výpočtů exekutorské komory se situace dlužníků zlepšuje, a to zejména v letošním roce.

2008 2013 2018 2019 (I.Q) Zdroj / poznámka
Průměrná hrubá měsíční mzda) 22 592 25 035 31 868 32 466 Veřejná databáze CSU (kód: 110030-19)
Čistý příjem ve výši průměrné mzdy (CR) (za červenec daného roku) 19 040 20 427 25 128 25 691 plný úvazek, 1 nezaopatřené dítě, orientační výpočet
ŽM jednotlivce 3 126 3 410 3 410 3 410 manžel, 1 nezaopatřené dítě, nepřednostní pohledávka
Rozhodné normativní náklady na bydlení 3 155 5 687 5 928 6 233 x
Srážka z čistého příjmu 8 571 5 265 9 564 5 349 manžel, 1 nezaopatřené dítě, nepřednostní pohledávka
Disponibilní příjem po provedené srážce 10 469 15 162 15 564 20 342 vlastní výpočet
Disponibilní příjem/ Čistý příjem 1 1 1 1 vlastní výpočet

Počet exekucí v letech 2009 až 2018

Rok Nařízené exekuce Nápad žádostí o pověření Ukončené exekuce
2009 760 923 178 233
2010 701 900 797 533 202 036
2011 936 219 973 461 287 984
2012 821 919 849 559 352 078
2013 733 058 751 440 409 145
2014 847 424 856 629 436 136
2015 733 807 755 095 475 781
2016 680 543 679 804 547 810
2017 597 412 608 705 506 900
2018 499 512 502 407 540 000

Zdroj: CEE

Počet nezletilých v exekuci

Věk Počet v ČR počet nezletilých v exekuci % nezl. v exekuci/počet nezl. v ČR % nezl. v exekuci/počet lidí v exekuci
0 – 14,99 1 693 060 2 213 0,13 % 0,27 %
15 – 17,99 282 061 1 263 0,45 % 0,15 %

Zdroj: CEE

Vícečetné exekuce

Počet exekucí na povinného 2017 2018 Meziroční změna
1 exekuce 261 582 241 275 – 8 %
2 exekuce 99 285 90 961 – 8 %
3 exekuce 73 451 66 533 – 9 %
4 exekuce 62 542 58 524 – 6 %
5 exekucí 54 724 51 483 – 6 %
6 exekucí 47 393 46 982 – 1 %
7 exekucí 40 864 40 800 0 %
8 exekucí 34 814 35 338 + 2 %
9 exekucí 29 112 30 562 + 5 %
10 exekucí 24 628 25 773 + 5 %
více než 10 exekucí 124 245 133 106 + 7 %

Zdroj: CEE

Průměrný počet exekucí na osobu

Rok Průměrný počet exekucí na osobu
2016 5,3
2017 5,3
2018 5,7

Zdroj: CEE

Geografické rozdělení (povinní, exekuce, samosprávné kraje) k 1. 2. 2019

Kraj podíl na celkovém počtu povinných počet povinných na 100 obyvatel podíl na celkovém počtu exekucí
Praha 11% 6,8 12%
Jihočeský 6% 7,2 6%
Jihomoravský 9% 6,2 10%
Karlovarský 5% 14,4 5%
Vysočina 3% 5,0 3%
Královéhradecký 4% 6,4 4%
Liberecký 5% 9,3 5%
Moravskoslezský 13% 8,8 13%
Olomoucký 5% 6,6 5%
Pardubický 4% 5,8 3%
Plzeňský 6% 8,1 6%
Středočeský 11% 6,8 10%
Ústecký 15% 14,8 15%
Zlínský 4% 5,0 3%

Zdroj: CEE

Seznam statistických listů

  Popis
I Celkový počet exekucí, změna oproti předchozímu období, meziroční přehled
II Celkový počet povinných, změna oproti předchozímu období, průměrný věk povinných, meziroční přehled
III Počet zahájených exekucí, počet ukončených exekucí (roční přehled)
IV Geografické rozdělení (zahájené exekuce)
V Vícečetné exekuce, průměrný počet exekucí
VI Geografické rozdělení (povinní, exekuce, samosprávné kraje) – relativní
VII Nezletilí v exekuci
VIII Osoby 65+ v exekuci
IX Počet zahájených exekucí – kvartální přehled
X Vymáhaná částka na jistině (průměr, medián)
XI Geografické rozdělení (povinní, exekuce, okresy + kraje) – absolutní

 

Zdroj: Exekutorská komora ČR