Stále více zaměstnanců pečuje o blízkou osobu. Projekt „Starám se a pracuji” jim nabízí podporu a pomoc

Jedna pětina českých rodin řeší péči o nejstarší členy domácnosti (nejčastěji rodiče), další musejí v důsledku náhlé nemoci či úrazu řešit péči o další osoby blízké. Počet neformálních pečovatelů v České republice se aktuálně odhaduje na přibližně půl milionu osob. Jiné prameny uvádějí více než 1 milion. Polovinu pečujících osob tvoří příbuzní, zejména ženy. Zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří se musí starat a pracovat, se ocitají pod obrovským tlakem. Ovlivňuje to jejich soustředění a pracovní výkon. Přibývá také tzv. sendvičových pečujících, tedy lidí, kteří pečují současně o své rodiče i nezletilé děti.

Lze říci, že většina zaměstnavatelů v České republice má zaměstnance a zaměstnankyně, kteří musí pečovat o někoho blízkého. U rodin, které danou situací za posledních 10 let prošly, to podle průzkumu Perfect Crowd realizovaného v rámci programu Česká rodina žije 2016 znamenalo mimo jiné omezení nebo ztrátu zaměstnání u jednoho z produktivních členů rodiny.

Zaměstnavatelé, kteří chtějí mít představu a dostatek informací o tom, kolik „jejich“ zaměstnanců a zaměstnankyň je v takové náročné životní situaci, pak sami mohou pomoct svým zaměstnancům a pomáhat vytvářet přátelské prostředí pro neformálně pečující (carer friendly employers).

Zaměstnavatelé v zahraničí poskytují zaměstnancům vedle podpory v oblasti flexibilních forem práce nezřídka i přímou podporu na pracovišti, například tím, že se mohou poradit s odborníky na problematiku sociálních a zdravotních služeb, pracovního práva, dostupných benefitů nebo nabízejí zaměstnancům psychologickou podporu. Zaměstnavatelé rovněž poskytují zaměstnancům potřebné relevantní informace k tématu, včetně síťování-networking na relevantní služby a informace nebo osoby s podobnou životní zkušeností.

Program „Starám se a pracuji“ nabízí poradenství, podporu a pomoc pečující i zaměstnavatelům

Program „Starám se a pracuji“, který realizuje Byznys pro společnost, usiluje o podporu a pomoc neformálně pečujícím prostřednictvím mobilní poradny a portálu „Starám se a pracuji“. Cílem programu je i pomoc a podpora zaměstnavatelům, aby se mohli stát pracovištěm přátelským vůči neformálně pečujícím zaměstnancům (carer friendly employers) a zajistili tak dlouhodobou udržitelnost nezřídka klíčových zaměstnanců, kteří musí řešit náročnou životní situaci. Do programu se zapojili již velcí zaměstnavatelé, (ČEZ, Skanska, Zentiva, Česká podnikatelská pojišťovna) nebo mu deklarovali svoji podporu a zájem se zapojit, (Pojišťovna Kooperativa). Zájem o zapojení projevují další velcí zaměstnavatelé.

Na bezplatnou poradnu se může obrátit každý, kdo:

 • Pečuje o osobu blízkou tedy o rodiče – matka/otec; manžel, manželka, bratr, sestra, tchyně, tchán, děti vyžadující též dlouhodobou péči.
 • Poradenství musí probíhat v Praze, nicméně není podstatné, kde zájemci o poradnu skutečně žijí a kde pečují.
 • Zájemci o službu musí pouze podepsat čestné prohlášení, že pečují o osobu blízkou – podpisem potvrdí, že jsou v situaci neformální péče a v případě zájmu o dlouhodobější spolupráci dohodu o spolupráci v programu, která však nemá žádné právní závazky.
 • Služeb poradny mohou využít i další rodinní příslušníci osob, kteří se také podílí na péči, nebo také nesou zátěž náročné situace.
 • Veškeré služby poradny jsou bezplatné, v rámci poradny je možné poskytnout až 60 hodin bezplatné podpory osobám, které neformálně pečují, tedy se starají a pracují.

Jakou pomoc a podporu Vám mohou v poradně poskytnout:

 • Sociální a zdravotní poradenství, informace o ambulantních, terénních a pobytových sociálních a zdravotních službách, informace o dostupné finanční podpoře, (například příspěvek na péči, „ošetřovatelské volno“,
 • Psychologická pomoc a podpora,
 • Finanční poradenství prevence finančních rizik a zadluženosti,
 • Právní pomoc v oblasti pracovního práva a dalších souvisejících zákonů a předpisů,
 • Pomoc a podpora může mít individuální i skupinový charakter.

Můžete si domluvit schůzku, můžete využít celou škálu služeb poradny bezplatně. Můžete se poradit po telefonu a můžete také napsat na email: poradna@byznysprospolecnost.cz

Příležitost pro zaměstnavatele, kteří myslí na budoucnost

Díky financování projektu z EU mohu zaměstnavatelé a jejich zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o blízkou osobu zdarma využít tyto služby:

 • Poradnu, kde se zaměstnanci / zaměstnankyně mohou poradit s odborníky na sociální a zdravotní služby, psychologem, právníkem, finančním poradcem a dalšími. Poradnu poskytuje své služby jak přímo u zaměstnavatele, tak prostorách společnosti Byznys pro společnost. Zájemce může čerpat až 60 hodin poradenství zdarma.
 • Telefonní linku a chat, kde mohou zkonzultovat svou situaci a pomůžeme jim najít informace nebo je propojíme s odborníky.
 • Vašim zaměstnancům rádi představíme problematiku péče i jak tyto situace zvládat formou diskusí s odborníky.
 • Vám, jako HR nebo celé firmě poradíme, jak s touto cílovou skupinou pracovat a jak jí vytvořit vhodné podmínky, aby mohla zvládnout prací i péči o své blízké.

 

Odborný tým mobilní poradny – poradci a poradkyně:

Mgr. Hana Boháčková
Poskytuje v mobilní poradně pomoc pro neformálně pečující v rámci psychologické a psychoterapeutické podpory. S projektem spolupracuje od září 2018. V psychologické praxi se dlouhodobě zabývá oblastí mezilidských vztahů a řešením stresových a krizových situací.

Mgr. Adriana DeMartini
Poskytuje v mobilní poradně pomoc pro neformálně pečující v rámci psychologické a psychoterapeutické podpory. Dlouhodobě působí v oblasti rozvoje lidských zdrojů, aktuálně působí jako vedoucí HR ve společnosti Porsche Česká republika a je aktivní i v soukromé psychologické praxi.

Ing. Renata Kainráthová
Poskytuje v mobilní poradně podporu a pomoc v oblasti sociálních a zdravotních služeb. S projektem spolupracuje od září 2018. Dlouhodobě působí jako vedoucí pečovatelské služby a denního stacionáře G-centrum Tábor a je viceprezidentkou Asociace sociálních služeb ČR pro terénní služby.

Ing. Bc. Jan Sembdner
Poskytuje v mobilní poradně podporu a pomoc v oblasti sociálních a zdravotních služeb. S projektem spolupracuje od října 2018. Dlouhodobě působí v oblasti pobytových i terénních sociálních služeb pro seniory. Je součástí centra sociálních služeb Jiříkov a zaměřuje na osoby s Alzheimerovou chorobou.

Mgr. Marie Havrlíková
Poskytuje v mobilní poradně podporu a pomoc v oblasti sociálních a zdravotních služeb. S projektem spolupracuje od června 2019. Dlouhodobě působí v oblasti sociálních služeb a poradenství, úzce spolupracuje s organizacemi jako jsou Remedium nebo Život 90.

Mgr. Jan Toman
Poskytuje v mobilní poradně právní podporu a poradenství. S projektem spolupracuje od září 2018. Dlouhodobě působí jako advokát v advokátní kanceláři Jan Toman a dlouhodobě spolupracuje i s Byznysem pro společnost.

Ing. Radek Hábl
Poskytuje v mobilní poradně podporu a poradenství v oblasti rizik, prevence a řešení zadluženosti. S projektem spolupracuje od března 2019. Dlouhodobě působil v korporátním sektoru, poté v neziskovém sektoru a veřejném sektoru, (spolupracuje s Úřadem vlády). Stál u zrodu důležitého projektu Mapa exekucí.