Mediánový výdělek specialistů v ICT činil v roce 2018 přes 52.000 Kč

Alespoň třetina firem však má problém odpovídajícího odborníka nalézt. Mediánový výdělek specialistů v oblasti ICT dosáhl v roce 2018 částky 52 498 Kč, což představovalo 180 % mediánu platů a mezd všech zaměstnanců v České republice, který byl 29 184 Kč. Medián mezd techniků v oblasti ICT byl v témže roce 36 932 Kč, což představovalo 127 % mediánu platů a mezd všech zaměstnanců v ČR. Výše mzdy, respektive platu, se mezi ICT odborníky liší podle jednotlivých podskupin zaměstnání. Nejvíce si v roce 2018 vydělali specialisté v oblasti bezpečnosti dat (medián jejich mezd byl 58 657 Kč), dále systémoví analytici (57 736 Kč) a vývojáři webu a multimédií (57 542 Kč). „Pokud bychom se zaměřili na odvětví ekonomické činnosti, nejvíce si vydělají ICT odborníci v peněžnictví a pojišťovnictví, ať už se jedná o specialisty nebo techniky. Medián mezd ICT specialistů byl v této oblasti 65 000 korun, u ICT techniků 52 000 korun měsíčně,“ říká Markéta Pištorová z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

Přes nadprůměrné výdělky ICT odborníků není pro firmy snadné najít vhodné kandidáty na volné pozice. V roce 2017 mělo tento problém 79 % firem z těch, které již nějaké ICT odborníky zaměstnávaly a zároveň hledaly nové. Při přepočtu na všechny podniky zaměstnávající ICT odborníky byl podíl firem, kterým činilo problém nalézt vhodného kandidáta, 33 %.

V roce 2018 bylo v ČR celkem 206,4 tisíc lidí, kteří se profesně věnovali informačním a komunikačním technologiím (ICT). Z toho 100,8 tisíc bylo manažerů, inženýrů a specialistů a 105,6 tisíc techniků, mechaniků a opravářů. Přestože pracovníků v obou skupinách každý rok přibývá, představují stále „jen“ 3,9 % ze všech zaměstnaných v ČR. Tato hodnota je lehce nad průměrem EU, který v roce 2017 dosáhl 3,7 %. Nejvíce jich pak najdeme ve Finsku a Švédsku (6,8 % a 6,6 %), nejméně naopak v Řecku (1,6 %).

V rámci České republiky je největší koncentrace ICT odborníků mezi zaměstnanými s trvalým bydlištěm v Praze (56 tisíc), kde také tvoří největší podíl na zaměstnaných (7,9 %). Dále v Jihomoravském kraji (29 tisíc osob; 4,9 %), Středočeském kraji (27 tisíc osob; 4 %) a Moravskoslezském kraji (23 tisíc osob; 4 %).

Mezi ICT odborníky mají dlouhodobě výraznou převahu muži nad ženami, v roce 2018 byl poměr mužů a žen 9 ku 1. U ICT odborníků převažuje terciární vzdělání (vysokoškolské nebo vyšší odborné), které má více než polovina z nich (54 %), 40 % má vzdělání střední s maturitou a 5 % vzdělání nižší. ICT specialisté jsou oproti ICT odborníkům obecně více vzdělaní, neboť terciární vzdělání má 82 % ICT specialistů, 18 % má pak vzdělání střední s maturitou a zastoupení osob s nižším vzděláním je mezi ICT specialisty zanedbatelné.

Více než polovina ICT odborníků pracuje ve firmách zaměřených na činnost v rámci informačních a komunikačních technologií (54 %; 111 tisíc). Necelá čtvrtina ICT odborníků pracuje v průmyslu a stavebnictví (23 %; 48 tisíc) a ve veřejné správě, vzdělávání a zdravotnictví je zaměstnáno 6 % všech ICT odborníků.

Zájem o studium ICT oborů se nemění, absolutní počet studentů ICT ale klesá

Stávající situaci na trhu práce pravděpodobně výrazně nezmění ani posily čerstvých absolventů a studentů ICT oborů vysokých škol. Popularita ICT oborů je v čase více méně stabilní. Podíl jejich studentů a absolventů na celkovém počtu všech studentů, resp. absolventů VŠ se pohybuje kolem 6,6 %. Vzhledem k tomu, že na VŠ nyní studují a absolvují početně slabší ročníky, tak i přes mírně rostoucí procentuální zastoupení celkový počet studentů a absolventů ICT oborů klesá. Konkrétně v roce 2018 studovalo ICT obory na VŠ 20,1 tisíc studentů, což je o 5,7 tisíc méně než v roce 2011, kdy počet ICT studentů dosáhl maxima. Počet absolventů poklesl za posledních 5 let o 1,1 tisíc, z necelých 5 tisíc na 3,8 tisíc.

Další informace o odměňování ICT odborníků podle pohlaví, vzdělání, krajů apod. naleznete v analýze ICT odborníci v České republice a jejich mzdy

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.