Počet obyvatel ČR dále roste, nejvíce přibylo Ukrajinců a Slováků

Na konci června měla Česká republika téměř 10,67 milionu obyvatel. Od počátku roku počet obyvatel vzrostl o 18,8 tisíce. Veškerý růst zajistila zahraniční migrace, jejíž saldo činilo 20,9 tisíce osob. Přirozená měna naopak působila ve směru úbytku obyvatelstva, když počet živě narozených dětí byl o 2,1 tisíce nižší než počet zemřelých osob. Do Česka se přistěhovalo o 20,9 tisíce osob více, než se jich odstěhovalo. Nejvíce přibylo občanů Ukrajiny (o 8,6 tisíce) a Slovenska (o 2,1 tisíce), následovali občané Ruska (1,1 tisíce) a Rumunska (1,1 tisíce). Českých občanů se více vystěhovalo než přistěhovalo (o 0,6 tisíce).

Každé páté dítě se narodilo ženě ve věku 29 až 31 let. Prvorodičkám bylo nejčastěji 27–30 let

Během prvního pololetí se podle předběžných údajů živě narodilo 54,7 tisíce dětí, o 1,8 tisíce méně než ve stejném období roku 2018. Podíl dětí narozených mimo manželství, který v roce 2018 poprvé po dvaceti letech klesl, se meziročně dále snížil na 48 %. Téměř 25,9 tisíce dětí se narodilo prvorodičkám, 21,0 tisíce dětí bylo druhorozených a u 7,9 tisíce dětí šlo o třetí či další živě narozené dítě matky. Nejvíce dětí, více jak jednu pětinu, porodily ženy ve věku 29 až 31 let. U prvorodiček převažovaly (z 34 %) ženy ve věku 27–30 let. 

Během první poloviny roku zemřelo 57 tisíc lidí, nejvíce v lednu

V období měsíců leden až červen podle předběžných údajů zemřelo 56,8 tisíce obyvatel Česka, o 1,6 tisíce méně než v prvním pololetí předchozího roku. Nejvyšší byl počet zemřelých v lednu (10,4 tisíce), zatímco v roce 2018 to bylo v březnu. Mezi zemřelými bylo 28,9 tisíce mužů a 27,9 tisíce žen. Nejvíce zemřelých, 9,6 tisíce, bylo ve věku 85–89 let. Tato věková skupina převažovala u zemřelých žen, zatímco u zemřelých mužů bylo nejvíce 70–74letých. Před dosažením jednoho roku věku zemřelo 151 dětí, resp. 28 z deseti tisíc živě narozených.

Své ano si řeklo 22 tisíc párů, nejčastěji v červnu

Podle předběžných údajů se v prvním pololetí letošního roku konalo 22,4 tisíce sňatků, o necelých 0,6 tisíce více než v témže období roku 2018. Téměř polovina z nich, 10,5 tisíce, připadla na měsíc červen. Dvě třetiny párů snoubenců tvořili dosud svobodný muž a svobodná žena (14,7 tisíce sňatků). Druhou nejpočetnější skupinu snoubenců představovaly páry dvou rozvedených osob (3,2 tisíce). Z pohledu věku při uzavření manželství byli mezi ženichy nejpočetnější 30–34letí a mezi nevěstami 25–29leté.

Podle dosud dostupných údajů nabylo do konce června právní moci 12,2 tisíce rozsudků o rozvodu, meziročně o 0,2 tisíce méně. V šedesáti procentech rozvedených manželství žily nezletilé děti, těchto dětí bylo celkem 11,5 tisíce. Naopak 4,9 tisíce rozvodů se dotýkalo manželů bez nezletilých dětí. Většina mužů a žen, čtyři pětiny, se rozváděla poprvé.

Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny) v 1. pololetí 2019

Ukazatel 2018 2019p) rozdíl
2019p) – 2018
na 1 000 obyv. 2018 na 1 000 obyv. 2019p)
Sňatky 21 842 22 433 591 4,1 4,2
Rozvody 12 316 12 155 -161 2,3 2,3
Živě narození 56 531 54 735 -1 796 10,7 10,4
Zemřelí 58 394 56 836 -1 558 11,1 10,8
  z toho do 1 roku *) 158 151 -7 2,8 2,8
Přirozený přírůstek -1 863 -2 101 -238 -0,4 -0,4
Přistěhovalí 27 661 34 118 6 457 5,3 6,5
Vystěhovalí 9 423 13 176 3 753 1,8 2,5
Přírůstek stěhováním 18 238 20 942 2 704 3,5 4,0
Celkový přírůstek 16 375 18 841 2 466 3,1 3,6
Počáteční stav obyvatelstva (k 1. 1.) 10 610 055 10 649 800 39 745 x x
Koncový stav obyvatelstva (k 30. 6.) 10 626 430 10 668 641 42 211 x x
Střední stav obyvatelstva 10 615 747 10 657 263 41 516 x x

Poznámky:
p) Předběžné údaje
*) Relativní údaj je na 1 000 živě narozených

Více informací viz Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. pololetí 2019

 

Zdroj: ČSÚ

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.