Společně bez násilí: konference na téma potírání násilí na ženách a domácího násilí

Česká ženská lobby zve na konferenci “Společně bez násilí: potírání násilí na ženách a domácího násilí”, která se koná 25. listopadu 2019 od 10:00 do 16:00 hodin v prostorách Uměleckoprůmyslového musea v Praze (ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1). Konference je určena pro sociální pracovníky a pracovnice, pro pracovníky a pracovnice veřejné správy a sociálně zaměřených neziskových organizací. Záštitu nad konferencí převzala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a Magistrát hlavního města Prahy zastoupený náměstkem pro bezpečnost Petrem Hlubučkem. Přihlásit na konferenci se můžete prostřednictvím registračního formuláře.

Fyzické anebo sexuální násilí zažila každá třetí Češka. V České republice existují kvalitní služby pro oběti i osoby ohrožené násilím. Stále však chybí komplexní provázání a lepší spolupráce všech aktérů.

Na konferenci vystoupí experti a expertky věnující se tématu násilí na ženách a jeho prevenci z řad neziskových organizací i státní správy.

Společně budeme hledat odpovědi na otázky: Jaká jsou účinná preventivní opatření v oblasti násilí na ženách a domácího násilí? Jaká je situace u nejvíce zranitelných skupin žen a jak jim můžeme pomoci? Jak vypadá situace žen u nás z pohledu pomáhajících organizací? S čím se potýkají pomáhající organizace a lidé, kteří v nich pracují? A v čem konkrétně pomůže přijetí Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy?

Program

09:30 – 10:00 Registrace, káva

10:00 – 10:30 Úvodní slovo

 • Dipl.-Pol. Jana Maláčová, Msc., ministryně práce a sociálních věcí
 • Ing. Petr Hlubuček, náměstek primátora
 • PhDr. Eliška Kodyšová, PhD., předsedkyně České ženské lobby

10:30 – 12:00   1. BLOK / Komplexnost řešení násilí na ženách a domácího násilí 

// problematika domácího násilí jako systémový problém // genderový rozměr domácího násilí // potřeba provázání sítě služeb

 • Mgr. et Bc. Radan Šafařík, ředitel odboru Úřadu vlády pro rovnost žen a mužů
  • Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR
 • Bc. Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí
  • Reflexe pomoci obětem domácího a sexuálního násilí, nástroje státu versus realita
 • Zástupce/kyně organizace Persefona
  • Pomoc obětem domácího násilí, domácí násilí jako genderový problém
 • Mgr. Gabriela Skružná, sociální a krizová pracovnice Diakonie Českobratrské církve evangelické
  • Zkušenosti organizace poskytující komplexní služby, práce s osobami páchajícími násilí

// prostor pro diskuzi

12:00 – 12:45 Přestávka / oběd / káva

12:45 – 14:15   2. BLOK / Násilí v životech nejvíce zranitelných skupin žen a jak jim pomoci

// zkušenosti z praxe // specifika domácího násilí a násilí na ženách s vícečetným znevýhodněním // možnosti a způsoby pomoci

 • Mgr. Lenka Vrbová, ředitelka organizace Jako doma
  • Problematika násilí na ženách v kontextu bezdomovectví a LGBT skupin
 • Mgr. Klára Holíková, vedoucí právního oddělení Sdružení pro integraci a migraci
  • Problematika domácího násilí s migračním prvkem
 • Zástupce/kyně organizace Život 90
  • Problematika násilí na seniorech a seniorkách
 • Mgr. Martin Šimáček, Institut pro sociální inkluzi
  • Problematika násilí na ženách v sociální tísni a ženách jiných etnik

// prostor pro diskuzi

14:15 – 14:30 Přestávka na kávu / networking

14:30 – 16:00   3. BLOK / Současný sociální systém pomoci obětem násilí, jeho úskalí a potřeby pracovníků a pracovnic

// limity sítě služeb a procesních opatření // potřeby pracovníků a pracovnic věnujících se problematice násilí // příklady dobré praxe // provázanost poskytovaných služeb

 • Zdena Prokopová, socioterapeutka a statutární zástupkyně ROSA – centrum pro ženy
  • Azylové domy
 • Mgr. Jaroslava Chaloupková, ředitelka organizace ACORUS
  • Krizová lůžka
 • Bc. Petra Opočenská, OSPOD Praha 4
  • Příklady dobré praxe
 • por. Mgr. Milan Doležal, policejní komisař 4. oddělení obecné kriminality Brno
  • Příklady dobré praxe

// prostor pro diskuzi // občerstvení zajištěno // změny programu vyhrazeny

 

Zdroj: Česká ženská lobby