Více než tři čtvrtiny rodičů samoživitelů nemohou při hledání zaměstnání sladit práci s péčí o dítě

Přerušení kariéry kvůli rodičovství má v případě samoživitelů významný dopad na pracovní dráhu a pozici v zaměstnání. Potvrdily to výsledky průzkumu aliance Byznys pro společnost a Nadace Kooperativy, který se uskutečnil na přelomu září a října letošního roku. Pětina samoživitelek nastoupila po mateřské či rodičovské dovolené na nižší pozici, než kterou zastávala dříve. Necelá čtvrtina rodičů samoživitelů pak kvůli chybějící podpoře zaměstnavatele hledá dokonce jinou práci. Na nemožnost sladit práci a péči o dítě v důsledku nedostupnosti zkrácených úvazků nebo jiných forem flexibility práce narazily více než tři čtvrtiny (77 %) samoživitelek. Speciální programy pro rodiče samoživitele a jejich rodiny však v současnosti podle průzkumu nabízejí pouze dvě procenta zaměstnavatelů.

Situaci samoživitelé nemají jednoduchou ani při hledání zaměstnání. Více než polovina rodičů samoživitelů (53 %) hledala zaměstnání méně než tři měsíce, třetina však déle než půl roku. Polovina rodičů samoživitelů se navíc setkává v práci s předsudky. Zaměstnavatelé se například obávají, zda rodiče samoživitelé zvládnou pečovat o děti a souběžně odvádět očekávané pracovní výkony.

Větší podpora pro samoživitelky

Samoživitelkám nejvíce chybí flexibilní pracovní podmínky, a to více než částečné úvazky, ukázal průzkum. Firmy však nejsou dostatečně připravené na to, aby nabídly klouzavou pracovní dobu nebo částečné úvazky. Nadace Kooperativy ve spolupráci s aliancí Byznys pro společnost společně přicházejí s projektem, který chce změnit přístup zaměstnavatelů k samoživitelům a podpořit je při hledání zaměstnání. Pokud už zaměstnání mají, pak jim chce pomoct sladit s péčí o rodinu.

„Naším zájmem je podpořit ty, na něž často zapomínáme. U rodičů samoživitelů chceme posílit jejich snahu překonat mnohé překážky a bariéry a napomoci tomu, aby si našli pracovní uplatnění. To bude šance pro rodiče i jejich děti vést spokojenější a důstojnější život,“ říká Hana Machačová, členka představenstva Pojišťovny Kooperativa.

„Rodiče samoživitelé jsou většinou pracovití a loajální zaměstnanci, kteří jsou za nabídnutou práci vděčni. U rodičů samoživitelů je navíc pracovní uplatnění klíčové. Zajištění ekonomického chodu domácnosti pro ně není otázkou volby, ale existenční nutností,“ zdůrazňuje ředitel programů Byznysu pro společnost Pavel Štern.

Zaměstnavatelé mohou pomáhat již nyní

Řadu nástrojů a aktivit mají zaměstnavatelé ve svých rukách již nyní. Mohou například nabídnout částečné a zkrácené úvazky, pružnou pracovní dobu a umožnit práci na dálku z domova. Zaměstnavatelé mohou nabídnout rodičům samoživitelům také klouzavou pracovní dobu (tak, aby rodiče mohli například včas vyzvedávat děti v předškolních či školních zařízeních).

Pro rodiče samoživitele, kteří se musí starat o své děti v době letních prázdnin, ačkoliv na to nemají dostatek pracovního volna, se ukazuje jako zajímavý benefit, když firma zajistí rodičům pro jejich děti letní nebo příměstský tábor. Zajímavým benefitem je také navýšený počet dní na tzv. ošetřovné, kdy si rodiče samoživitelé mohou vzít v době nemoci dítěte placené volno, které by si jinak kvůli výpadku příjmu nemohli dovolit, protože zkrácený měsíční výdělek by jim způsobil vážné problémy.

Firmy mohou také kromě pravidelných benefitů nabízet rodičům například speciální finanční benefit na začátku školního roku spojený s úhradou školních pomůcek.

„Rodiče samoživitelé často kvůli finančním důvodům rezignují na svůj osobní a profesní růst. Zaměstnavatelé tak mohou velmi jednoduše – s využitím stávajících interních kapacit a možností vzdělávání a rozvoje – rodiče více zařadit do talentových a vzdělávacích programů, mentoringových a koučovacích aktivit,“ dodává manažerka pro diverzitu z Byznysu pro společnost Jana Skalková.

Příklady podpory uvádí i Pojišťovna Kooperativa, která podle svého vyjádření nabízí svým zaměstnancům jak flexibilní pracovní podmínky (například home office), tak i další benefity pro rodiče. Rodiče mohou například využít také dětské rekreace a sportovní akce, baby office, pracovní volno na překlenutí nemoci nebo na individuální důvody. Od zaměstnavatele mohou také získat bezúročnou zaměstnaneckou půjčku a nenávratnou finanční výpomoc určenou pro tíživé situace zaměstnanců. Firma také vyhledává samoživitele, kteří už v Kooperativě pracují, a je připravena je podpořit v jejich rodinné situaci. Pro podobné účely společnost vyčlenila prostředky až do výše 500 tisíc korun v zaměstnaneckém fondu Nadace Kooperativy.

Další informace, příběhy a citace naleznete v brožuře se závěry průzkumu.

O průzkumu:

Uvedená zjištění vyplynula z průzkumu aliance Byznys pro společnost a Nadace Kooperativy, který probíhal v září až říjnu 2019 a kterého se zúčastnilo celkem 364 respondentů (rodičů samoživitelů) napříč ČR. Z toho ženy, matky samoživitelky, tvořily naprostou většinu (97 %, respektive 354 osob). Zbytek tvořili otcové samoživitelé, případně osoby s jiným příbuzenským vztahem k dítěti/dětem v péči (celkem 10 respondentů).

O alianci Byznys pro společnost:

Největší platforma pro odpovědné podnikání v České republice. Pomáháme velkým i menším firmám nastavovat a rozvíjet principy trvale udržitelného byznysu a společenské odpovědnosti (CSR). Našimi členy jsou desítky nejvýznamnějších společností, spolupracujeme s klíčovými svazy, institucemi i státem. Jsme národním koordinátorem evropské Charty diverzity. Více na www.byznysprospolecnost.cz

O Nadaci Kooperativy:

Nadace pojišťovny Kooperativa vznikla v roce 2013. Hned od počátku se ujala veškerých aktivit, kterými pojišťovna podporovala společensky odpovědné projekty. Jsou zacílené na dlouhodobé zlepšování kvality života v zemi. Prioritou je pro ni život českých rodin. Hledá nejen způsoby, jak vyrovnat šance sociálně i zdravotně znevýhodněných, ale zejména možnosti, jak těmto případům předcházet. Více na www.koop.cz

 

Zdroj: Byznys pro společnost