Seminář upozornil na potřeby starších lidí ve vězení

Česká společnost pro gerontologii, z.s.Mezinárodní vězeňské společenství, z. s. uspořádaly Seminář Stárnutí ve vězení: Pilotní projekt podpory a péče. Na semináři vystoupili zástupci pořádajících organizací, Ministerstva práce a sociálních věcí, Sociologického ústavu, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Kanceláře veřejného ochránce práv a další  (viz program a prezentace níže).

Program

09:30 10:00 Registrace
10:00 10:10 Gabriela Kabátová, ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství, z.s.
Petr Wija, předseda České společnosti pro gerontologii, z.s.
Úvodní slovo
10:10 10:20 Kateřina Kňapová, vedoucí Oddělení politiky stárnutí, MPSV
Pohled MPSV na aktuální témata politiky stárnutí ve vztahu ke spravedlnosti
10:20 10:40 Lucie Vidovićová, Fakulta sociálních studií MU; Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i & Česká společnost pro gerontologii, z.s.
Stárnutí, věk a vězení: pohled sociálního gerontologa prezentace
10:40 11:00 Jindřich Kabát, Mezinárodní vězeňské společenství, z.s.
Hledání psychologických charakteristik stárnoucích osob ve VTOS: úvodní sonda
11:00 11:20 Andrea Beláňová, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Religiozita, stárnutí a péče o propuštěné vězně prezentace
11:20 11:40 Eva Biedermanová, Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Senioři ve výkonu trestu odnětí svobody prezentace
11:40 12:00 Přestávka, občerstvení
12:00 12:20 Pavel Štern, ředitel programů Byznys pro společnost a bývalý ředitel Probační a mediační služby ČR
Přeplněnost českých věznic a stárnutí populace prezentace
12:20 12:40 Pavel Pěnkava, vedoucí oddělení sociální prevence MČ Praha 1
Důsledky prizonizace u osoby bez přístřeší v seniorském věku prezentace
12:40 13:00 Milan Svoboda, Kancelář veřejného ochránce práv
Role ombudsmana jako kontrolního orgánu: Úskalí výkonu trestu odnětí svobody seniorů, konkrétní případy z praxe prezentace
13:00 13:20 Osobní zkušenost seniora s výkonem trestu odnětí svobody
13:20 14:00 Diskuse a zakončení semináře
14:30 Po ukončení semináře proběhne vernisáž výstavy fotografií Jindřicha Štreita Ze tmy ke světlu / From Darkness to Light zachycujících službu vězeňských kaplanů a život lidí za branami několika českých a moravských věznic
– Petr Kovář, architekt, kamarád Jindřicha Štreita
Úvodní slovo k zahájení výstavy fotografií Jindřicha Štreita

Na závěr semináře se uskutečnila vernisáž výstavy Jindřicha Štreita (profil) z cyklu “Ze tmy ke světlu / From Darkness to Light” zachycující službu vězeňských kaplanů a život lidí za branami několika českých a moravských věznic. Fotografie bylo možné shlédnout v Domě národnostních menšin Praha do 22. listopadu 2019.

Výstava měla premiéru 4. července 2018 na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle a při příležitosti oslav 20. výročí kaplanské služby v ČR (Vězeňská duchovenská péčeVězeňská Služba ČR a setkala se s mimořádným ohlasem.

 

Seminář se uskutečnil díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci projektu „Stáří ve věznici: pilotní projekt poradenství, podpory a péče“ podpořeného prostřednictvím dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností”.