První česko-izraelská párová výměna ledvin od žijících dárců

V polovině prosince proběhla první česko-izraelská párová výměna ledvin. Tým z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny a izraelští lékaři z nemocnic Beilinson a Hadasa si mezi sebou vyměnili během jednoho přeletu letadla mezi státy dvě ledviny, a odstartovali tak řetězec šesti transplantací, během nichž dostali novou šanci tři izraelští a tři čeští pacienti. Pro ČR se jedná o první mezinárodní párovou výměnu ledviny se zemí mimo Evropu, pro Izrael o první mezinárodní výměnu orgánu žijícího dárce vůbec.

V polovině prosince proběhla první česko-izraelská párová výměna ledvin. Tým z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny a izraelští lékaři z nemocnic Beilinson a Hadasa si mezi sebou vyměnili během jednoho přeletu letadla mezi státy dvě ledviny, a odstartovali tak řetězec šesti transplantací, během nichž dostali novou šanci tři izraelští a tři čeští pacienti. Pro ČR se jedná o první mezinárodní párovou výměnu ledviny se zemí mimo Evropu, pro Izrael o první mezinárodní výměnu orgánu žijícího dárce vůbec.

Tři pacienti z Česka a tři pacienti z Izraele svého dárce měli. Kvůli biologické neshodě jim ale jejich blízký ledvinu darovat nemohl. Proto byli zařazeni do programu mezistátní výměny ledvin od žijících dárců: „Data takových párů z ČR a Izraele byla v říjnu testována na specializovaném počítačovém softwaru a mezi šesti z těchto párů byla nalezena biologická shoda,“ říká doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., přednosta Kliniky transplantační chirurgie, který operace na české straně prováděl.

Párové výměny ledvin představují řešení v případě nekompatibility krevní skupiny nebo přítomnosti protilátek proti orgánu potenciálního žijícího dárce. „Princip spočívá v tom, že v tomto případě dárce z páru A daroval ledvinu příjemci z páru B. Dárce z páru B pak zase dalšímu příjemci z další dvojice C. To vše probíhá, dokud se řetěz neuzavře (viz obr. níže). Důležité je na tom zejména to, že se pacienti dočkají transplantace kompatibilní ledviny brzy a mají naději na lepší život,“ doplňuje prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM.

Operace dárců a příjemců proběhly v polovině prosince, kdy byla nejdříve odebrána ledvina izraelskému dárci. Ta bezprostředně po odebrání putovala letadlem 2600 km do Česka. Mezitím proběhl odběr orgánu od žijícího dárce v IKEM. „K předání boxů, včetně celní kontroly, došlo na ruzyňském letišti. Bylo to velmi rychlé, během 15ti minut jsme odjížděli do IKEM a kolegyně Tamar Ashkenazi nasedla do letadla a letěla zpět do Státu Izrael,“ popisuje transport doc. Froněk. „Výměna ledvin od žijících dárců se zemí mimo Evropskou unii byla pro IKEM novou a logisticky složitou akcí. Proto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na ní podíleli, ať už jsou to zdravotní týmy IKEM, nebo lidé z venku – Celní správa, úředníci ministerstva, zastupitelské úřady, řidiči sanitek nebo piloti letadla,“ doplňuje Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM.

Tato výměna ledvin představuje důležitý milník nejen pro české a izraelské pacienty, ale i pro česko-izraelskou spolupráci. „Lidi, kteří ledvinu darují, a ty, kteří ji potřebují, dělí mnohdy více než dva a půl tisíce kilometrů. Tato unikátní spolupráce by nebyla možná bez memoranda o mezinárodním přeshraničním výměnném programu mezi IKEMem a izraelským Národním transplantačním centrem, které jsme uzavřeli letos v srpnu. Díky tomu a precizním přípravám, nasazení, obětavosti i lékařským dovednostem na obou stranách nebyla tato vzdálenost překážkou v záchraně lidských životů. I proto můžu teď hrdě poděkovat lékařům na obou stranách. Tato událost navazuje na dávné tradice spolupráce Česka s Izraelem, nyní v duchu nejmodernějších technologií,“ říká ministr zahraničních věcí Mgr. Tomáš Petříček, M.A., Ph.D. „Vzájemná spolupráce mezi Českem a Izraelem oběma stranám rozšiřuje počet potencionálních dárců a přináší naději pro pacienty na rychlejší uzdravení, což je fantastické! Transplantace ledviny od žijícího dárce znamená pro pacienta nejlepší výsledky. Děkuji IKEM za jeho průkopnictví a neustálou snahu hledat další cesty, jak transplantace, které jsou pro pacienty životně důležité, rozšiřovat. Velmi si vážím vstřícnosti izraelské strany a děkuji za tuto unikátní spolupráci,“ doplňuje ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

„Když jsme v srpnu podepisovali memorandum, doufali jsme, že spolupráce mezi předními transplantačními centry v ČR a Státu Izrael začne brzy. Je to vůbec poprvé v historii Izraele, kdy implementujeme takovouto dohodu s cizí zemí. Jsem nesmírně rád, že je touto zemí právě Česká republika a že díky našim skvělým vztahům můžeme zachraňovat lidské životy,“ uzavírá velvyslanec Státu Izrael JE Daniel Meron.

 

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí