Seminář Venkov 2020

Letošní 13. ročník diskuzního semináře “Venkov 2020” se uskuteční ve čtvrtek dne 6. února 2020 od 10.00 hodin v budově Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2, v učebně Velká geologická. Seminář se zaměří na představení dvou hlavních koncepčních materiálů Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), a to Strategie regionálního rozvoje Česka 2020 a připravované Koncepce rozvoje venkova. Výzkumné centrum rurální geografie PřF UK  (RURAL) seznámí účastníky semináře s výsledky projektu Nemetropolitní regiony Česka. Předpokládané ukončení je v 15.00 hodin. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce

Program semináře
10:00 – 10:10 Radim Perlín zahájení semináře
10:10 – 10:30 Marie Zezulková, ředitelka odboru regionální politiky MMR Strategie regionálního rozvoje Česka 2020
10:30 – 10:50 Richard Nikischer, MMR Koncepce rozvoje venkova 2020
10:50 – 11:20 Radim Perlín, výzkumné centrum RURAL Nemetropolitní oblasti v Česku
11:20 – 11:50 Josef Bernard; Jakub Kyselovič, Sociologický ústav Vybavenost venkovských obcí a její proměny: Ztrácí venkov služby a infrastrukturu?
11:50 – 12:20 Jiří Ježek, ZČU, Plzeň Budoucnost venkova a malých měst v ČR
12:20 – 12:40 Pavel Březina, SČMSD, COOP Problematika obslužnosti venkova
Oběd formou rautu v budově PřF UK
13:40 – 15:00 Blok Výzkumné centrum RURAL
13:40 – 14:00 Pavel Chromý, Marek Komárek Priority a bariéry rozvoje na venkově
14:00 -14:20 Tomáš Havlíček, Vít Jančák, Miroslav Marada Výsledky terénního výzkumu
14:20-14:40 Radim Perlín Doporučení pro formulaci opatření pro Koncepci rozvoje venkova – první verze
14:40-15:00 Diskuze

Změna pořadí i jednotlivých řečníků je možná.

Prosíme o mailové potvrzení účasti na adrese perlin@natur.cuni.cz, kapacita sálu je omezena.

Radim Perlín
vedoucí výzkumného centra RURAL

______

Výzkumné centrum Rurální geografie je zaměřeno na zkoumání mechanismů polarizace prostoru s důrazem na studium a řešení problémů rozvoje periferií. Samostatné výzkumné téma představuje veřejná správa na venkově ve spojení s transformačními a integračními procesy v zemědělství. Další část práce výzkumného týmu představují studia zaměřená na problematiku druhého bydlení a rekreace jako faktorů rozvoje venkova. Rozvoj venkova je chápán jako endogenní proces s důrazem na lidský a sociální kapitál venkova a současně i jako exogenní proces s důrazem na roli aktérů/subjektů rozvoje venkova a na studium nástrojů rozvoje venkovského prostoru a venkovských obcí. Členové výzkumného týmu prezentují výsledky své práce formou standardních vědeckých publikací a dále zpřístupňují jednotlivé dosažené výsledky i širší veřejnosti formou publikací a článků v odborných časopisech zaměřených na problematiku rozvoje venkova. Každoročně pořádají odborný seminář Venkov.