Blansko rozšiřuje počet sociálních bytů a současně mění podmínky jejich přidělování

Město Blansko reaguje na zvyšující se počet osob a rodin, které se dostávají do nepříznivé sociální situace spojené s bydlením. Proto z bytového fondu vyčlenilo další dva byty pro účely sociálního bydlení. O přidělení bytu mohou žádat nejen samoživitelé s dětmi, ale všechny osoby či rodiny, které se ocitly v bytové nouzi.

Pro lidi v bytové nouzi město Blansko uvolnilo z bytového fondu dvě bytové jednotky na ulici Chelčického. Počet bytů vyčleněných pro sociální bydlení se tak zvýšil na čtyři; další dva byty se nacházejí ve výškové budově na ulici Antonína Dvořáka. Rada města také schválila nová pravidla pro přidělování sociálních bytů.

„Na základě práce v terénu a osobního kontaktu s lidmi v nepříznivých sociálních situacích, jsme doporučili vedení města Blansko rozšířit skupinu možných žadatelů o sociální bydlení. Nově mohou žádost podávat i jednotlivé osoby a rodiny. Dříve byly byty určeny pouze pro osamělé rodiče, většinou matky s dětmi,“ upřesňuje zásadní změnu sociální pracovnice Lenka Čermáková z odboru sociálních věcí. Žádat tak může kdokoli, kdo nemá střechu nad hlavou, využívá sociální služby, jako jsou noclehárna či azylový dům, dále bydlí na ubytovně nebo v nevyhovujících bytových podmínkách.

V případě zájmu o sociální byt je nezbytná spolupráce vybraného nájemce se sociálním pracovníkem. „Společně sestavíme individuální plán. Výsledkem bude stanovení dílčích kroků a aktivit směřujících k udržení bydlení,“ doplňuje Lenka Čermáková.

Sociální byty jsou poskytovány na přechodnou dobu a smlouva o nájmu bytu se uzavírá na dobu určitou s možností prodloužení. Spolupráce směřuje k získání stabilního dlouhodobého bydlení.

Zájemci o podání žádosti o nájem sociálního bytu se mohou obracet na oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko. Po podání žádosti provede sociální pracovník šetření sociálních poměrů u žadatele. Pokud splní podmínky dle pravidel upravujících poskytování nájmu v sociálních bytech, bude zařazen do evidence žadatelů.

Kompletní Pravidla pro poskytování nájmu v sociálních bytech najdete na webu města Blanska pod odborem sociálních věcí.

V případě zájmu o bližší informace můžete kontaktovat sociálního pracovníka Bc. Lenku Čermákovou, tel. kontakt: 516 775 244, 775 870 720; e-mail: cermakova@blansko.cz. Dostavit se lze osobně na oddělení sociální pomoci odboru sociálních věcí Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1, Blansko.

 

Zdroj: blansko.cz