Dostálová: Ministryně Maláčová jen odvádí pozornost. MMR má v boji proti chudobě dávno splněno

„Ministryně Maláčová znovu útočí, na koho může, ale problémy, které má v gesci, neřeší. Opět jen čeká, co ostatní. Přitom Ministerstvo pro místní rozvoj, ale i Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zdravotnictví mají z tzv. Patnáctera pro boj proti chudobě své úkoly dávno splněny. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo hodnotové mapy nájemného – splněno, spustilo  program Výstavba pro obce – splněno. Co splnilo MPSV ministryně Maláčové?

Stát má mnoho pobídek pro bydlení, výstavbu ale musí zajistit obce.

MMR se proto snaží, aby byl program pro obce ještě zajímavější. V případě pořízení sociálních domů s maximálně 12 byty nebo smíšených domů, kde podíl sociálních bytů bude do 20 %, dosáhnou u těchto sociálních bytů obce na 100 % dotaci. Umožníme obcím i přístavby a nástavby a v sociálních bytech bude a je regulované nájemné max. 61,10 Kč/ m2, což je i u programů ministerstva na bydlení pro seniory. Stát má mnoho pobídek pro bydlení, výstavbu ale musí zajistit obce,” říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

„Na rozdíl od Ministerstva práce a sociálních věcí pomáháme hned a vypisujeme programy pro podporu výstavby bytů. Zákon, po kterém tak ministryně Maláčová volá, tvoříme paralelně. Představa MPSV nejdříve zákon a pak podpora, problém akorát posouvá v čase a situaci jen zhoršuje.

Chce-li paní Maláčová pomáhat, ať začne konečně řešit dávkový systém. To je ten klíčový problém. A nekope jen namísto toho všude kolem sebe,” dodává ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

 

Tisková zpráva

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj