Oběti v ČR nedosáhnou na svá práva, protože jim chybí informace

Mezi základní práva obětí trestných činů patří právo na informace o místech, kde mohou získat pomoc. K tomu má dojít automaticky při prvním kontaktu s obětí. Je totiž prokázáno, že včasné informace o místech pomoci otevírají obětem trestných činů cestu k čerpání dalších klíčových práv. Jenže praxe v ČR je zatím neuspokojivá. K tomu jeden hlas oběti: „Lituji, že jsme o vaší službě nevěděli při prvním napadení maminky, možná dnes mohla být situace jiná“, svěřila v poradně pro oběti trestných činů pozůstalá poté, co její matku znovu surově napadl a zabil soused. „Ani tentokrát mě policie o vaší odborné a bezplatné službě neinformovala. Našli jsme si vás sami, přes internet“.

Před sedmi lety stát zavedl minimální standardy zacházení s obětmi trestných činů v České republice. Tehdy přijatý Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, uložil mimo jiné Policii České republiky, státním zástupcům, zdravotnickým zařízením, Vězeňské službě a dalším orgánům veřejné moci povinnost informovat oběti při prvním kontaktu o organizacích, které obětem poskytují bezplatnou odbornou pomoc. Téměř sedmiletá praxe potvrzuje, že tato povinnost je plněna minimálně.

U příležitosti Evropského dne obětí, který je připomínán 22. února, apeluje Bílý kruh bezpečí na všechny zákonem pověřené subjekty, aby plnily tuto svou informační povinnost. Za vyhlášením tohoto mezinárodního dne stojí podpis Charty práv obětí ve Velké Británii v roce 1990.

Rychle poskytnutá právní a psychologická pomoc má pro oběti zásadní praktický význam i pozitivní terapeutické efekty.  Včasná informovanost o místech pomoci proto mnohým z nich pomůže rychleji se vrátit „do života“, jaký žily před trestným činem.

V České republice se mohou oběti a jejich blízcí obrátit nonstop 24 hodin denně na Linku pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. čísle 116 006, kde lze získat kontakt na odborné a bezplatné služby v blízkosti místa pobytu včetně okamžitých rad a informací. Bezplatná linka 116 006 pomoci obětem kriminality je diskrétní a funguje nonstop. Konzultant/ka může pak doporučit například konzultaci v poradně Bílého kruhu bezpečí.

Pro více informací k tiskové zprávě kontaktujte:

Petra Vitoušová – statutární zástupkyně Bílého kruhu bezpečí, z.s.
tel. 257 317 110
Další informace naleznete na webových stránkách www.bkb.cz nebo www.116006.cz

 

Tisková zpráva

 

Zdroj: Bílý kruh bezpečí, z.s. (www.domacinasili.cz)