Zvýšení příspěvku na živobytí u dietního stravování

Lidé, kteří musí ze zdravotních důvodů držet speciální dietu a jsou v hmotné nouzi, vzniká v souladu se zákonem o pomoci v hmotné nouzi nárok na zvýšení příspěvku na živobytí (více informací). Platí to i pro budoucí a kojící maminky. Výše částky závisí na konkrétní dietě a je uvedena v tabulce níže. Současně je třeba doložit „Potvrzení o nutnosti dietního stravování“ (online), který žadateli potvrdí odborný lékař. Pokud klient musí dodržovat více typů diet, zvyšuje se částka na živobytí pouze o nejvyšší obnos.

Příspěvek je určen lidem, kteří musí v důsledku nemoci dodržovat dietní stravování a mají proto zvýšené náklady na stravování. Jedná se především o osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje tento typ stravování podle doporučení odborného lékaře.

Úřad práce ČR může příspěvek na dietu poskytnout od měsíce podání žádosti i v průběhu poskytování opakující se dávky, jestliže příjemce musí v důsledku změny svého zdravotního stavu dodržovat dietu.

Pokud člověk, který se dietně stravuje, o příspěvek na živobytí žádá, musí vepsat na formuláři „Žádost o příspěvek na živobytí“ (vyplnit online) do kolonky s názvem „Dieta“ slůvko „Ano“.

Současně je třeba doložit vyplněný tiskopis s názvem „Potvrzení o nutnosti dietního stravování“ (vyplnit online), který žadateli potvrdí odborný lékař.

Zvýšení částky na živobytí z důvodu dietního stravování upravuje zákon o pomoci v hmotné nouzi a vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi. Tato vyhláška také specifikuje odbornost lékaře, který je oprávněn potvrzení o nutnosti diety vydat.

O kolik se částka zvyšuje?

Částku, o kterou se vám může navýšit příspěvek na živobytí, závisí na typu diety. Typy diet jsou uvedeny v tabulce níže.

Měsíční částky, o které se zvyšuje částka na živobytí v případě dietního stravování
Nízkobílkovinná dieta 1 380 Kč
Dieta při dialýze 1 000 Kč
Nízkocholesterolová dieta 1 050 Kč
Diabetická dieta 1 130 Kč
Dieta při fenylketonurii 2 200 Kč
Dieta při celiakii 2 800 Kč
Dieta při osteoporóze 1 090 Kč
Dieta při laktózové intoleranci 1 070 Kč
Dieta v těhotenství a při kojení 1 100 Kč

Zdroj: Vyhláška 389/2011 Sb.

Opakované potvrzení nutnosti dietního stravování

V průběhu opakovaného poskytování příspěvku na živobytí dokládá příjemce dávky už jen vyplněný a potvrzený tiskopis „Potvrzení o nutnosti dietního stravování“ (vyplnit online).

Stejný postup dokládání tiskopisu „Potvrzení o nutnosti dietního stravování“ (platí i v případě budoucích či kojících matek). Formulář si musí klientka nechat potvrdit od svého odborného lékaře (gynekologa nebo pediatra), který vyznačí také platnost potvrzení.

Všechny změny, které přímo ovlivňují přiznání dávky, její výši a výplatu, jsou příjemci povinni Úřadu práce ČR nahlásit, a to nejpozději do osmi dnů.

Potvrdí-li odborný lékař potřebu dietního stravování zpětně několik měsíců, postupuje Úřad práce ČR v souladu s ustanovením § 47 odst. 7 zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Částku na živobytí může tedy navýšit až tři měsíce zpětně ode dne, kdy klient doložil vyplněný tiskopis „Potvrzení o nutnosti dietního stravování

Shodný způsob ÚP ČR uplatňuje podle platné legislativy i u dalších dietních stravovacích režimů. Pokud klient musí dodržovat více typů diet, zvyšuje se částka na živobytí pouze o nejvyšší obnos.

Viz další informace o dávkách v hmotné nouzi.

Jaký lékař vám může vydat potvrzení o nutnosti dodržování příslušného typu diety

Prováděcí vyhláška k zákonu o pomoci v hmotné nouzi specifikuje odbornost lékaře, který je příslušný vydat potvrzení o nutnosti dodržování příslušného typu diety.

Odborným lékařem příslušným k potvrzení potřeby příslušného typu diety se rozumí pro dietu

  1. nízkobílkovinnou lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo nefrologie,
  2. při dialýze lékař příslušného oddělení zdravotnického zařízení, kde je osoba v dialyzačním programu,
  3. nízkocholesterolovou, při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemii, lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo endokrinologie,
  4. diabetickou lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru diabetologie nebo registrující praktický lékař, který má osobu s ohledem na tuto diagnózu v dispenzární péči,
  5. při onemocnění fenylketonurií lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo gastroenterologie, u dětí a mládeže lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru dětská gastroenterologie a hepatologie, nebo registrující praktický lékař pro děti a dorost, který má osobu s ohledem na tuto diagnózu v dispenzární péči,
  6. při onemocnění celiakií lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo gastroenterologie, u dětí a mládeže lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru dětská gastroenterologie a hepatologie, nebo registrující praktický lékař pro děti a dorost, který má osobu s ohledem na tuto diagnózu v dispenzární péči,
  7. při osteoporóze lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství, endokrinologie, revmatologie, ortopedie nebo gynekologie a porodnictví,
  8. při laktózové intoleranci lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru gastroenterologie,
  9. v těhotenství lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru gynekologie a porodnictví,
  10. při kojení do 1 roku věku dítěte jeho registrující praktický lékař pro děti a dorost.

Zdroj: Úřad práce ČR