VZP vrátila klientům loni rekordních 493 milionů korun za doplatky na léky

V loňském roce vrátila VZP svým klientům bezmála 493 milionů korun, které zaplatili v lékárnách nad tzv. ochranný limit za započitatelné doplatky za léky. Ve srovnání s rokem 2018 jde o nárůst o více než 70 milionů korun (17 %). Tuto zákonem stanovenou hranici loni překročilo přes 464 tisíc klientů VZP, zatímco v roce 2018 to bylo o 38 tisíc klientů méně.

Výše ochranného limitu je 5 000 Kč za rok, u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je tato hranice 1 000 Kč a pro seniory nad 70 let je limit nastaven na 500 Kč.

Od 1. 1. 2020 došlo navíc ke snížení limitu na 500 Kč u poživatelů invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění. Pojištěnci své zdravotní pojišťovně musí tyto skutečnosti doložit. V případě nedoložení kopie rozhodnutí o invalidním důchodu, resp. kopie posudku o posouzení zdravotního stavu, se na pojištěnce automaticky vztahuje limit dle věku.

Do limitu se započítávají pouze částky započitatelných doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Vše, co lidé zaplatí za započitatelné doplatky na léky navíc, jim VZP vrací.

V následující tabulce je zachyceno, jak se situace při srovnání let 2015 až 2019 vyvíjela a kolik peněz VZP vracela svým klientům. Důvodem dramatického nárůstu v roce 2018 oproti předchozím letům bylo snížení limitů na započitatelné doplatky na léčivé přípravky u dětí a seniorů. Důležité je také zmínit, že do roku 2018 neexistovala věková skupina nad 70 let s ochranným limitem sníženým na 500 Kč, ale pouze věková skupina nad 65 let.

Kolik klientů VZP překročilo ochranný limit a kolik jim pojišťovna vracela

Počet pojištěnců s přeplatkem Vrácená částka v Kč
Rok 2015 47 115 58 853 000
Rok 2016 49 708 59 988 170
Rok 2017 60 245 74 578 586
Rok 2018 425 999 422 500 740
Rok 2019 464 368 492 749 581

Uvedená data potvrzují, že proběhlá změna pomohla těm nejpotřebnějším. Z celkového počtu 425 999 klientů, kterým VZP vracela peníze za rok 2018, jich více než 363 tisíc bylo ve věkové kategorii nad 70 let. V roce 2019 dostalo zpět peníze 464 368 klientů VZP, z nichž pojištěnců v kategorii nad 70 let bylo o 9 % více než v předchozím roce.

Rozdělení klientů VZP, kteří překročili ochranný limit, dle věkových kategorií, a kolik jim pojišťovna vracela 

Pojištěnci s přeplatkem Vrácená částka v Kč
Věková skupina Rok 2018 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2019
0–18 let    2 601    3 000    1 513 716 1 731 111
19–64 let    3 476    4 542  17 031 805 24 633 528
65–69 let  56 473  61 893  59 504 387 69 240 753
nad 70 let 363 449 394 933 344 450 832 397 144 189
CELKEM 425 999 464 368 422 500 740 492 749 581

VZP u všech klientů sleduje překročení ochranného limitu a přeplatky vrací poštovní poukázkou nebo na bankovní účet. Číslo bankovního účtu může klient pojišťovně nahlásit na pobočce, prostřednictvím call centra nebo písemně. Částka překračující ochranný limit bude klientovi VZP vyplacena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Pokud částka nepřesáhla 50 Kč, uhradí ji zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce.

 

Vlastimil Sršeň
tiskový mluvčí

 

Zdroj: VZP