Bydlíte v Brně a pečujete současně o dítě a staršího rodiče nebo partnera? Podělte se s námi o své zkušenosti!

Dnešní společnost se vyznačuje tím, že se lidé dožívají vyššího věku, ženy odkládají mateřství na pozdější dobu, narůstá počet rodin s více dětmi a prodlužuje se délka odchodu do starobního důchodu. Sendvičová generace je přirozeným důsledkem těchto demografických jevů.

Do této generace patří osoby, které se starají jak o své děti mladší 18 let, tak o své staré rodiče anebo rodiče svého partnera či partnerky, a přitom sami ještě pracují.

Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) v rámci projektu “Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby” realizuje dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit, jaké máte jako pečující osoba potřeby, s čím se potýkáte, co vám dělá při péči největší potíže a jakou pomoc využíváte, nebo byste využívat chtěli. Zjištění pomohou při navrhovaní opatření, které by mohli takto dvojnásobně pečujícím osobám pomoci a které aktuálně v Brně chybí.

Pokud vy, nebo někdo z vašich blízkých, známých pečujete o děti a seniory a jste z Brna, prosíme o vyplnění online dotazníku.

Dotazník je pro osoby žijící v Brně, které pečují jednak o své děti mladší 18 let, a jednak nějak pečují i o své staré rodiče, anebo rodiče svého partnera či partnerky (seniory starší 65 let) a k tomu všemu pracují. Současně sem spadají ekonomicky aktivní senioři, kteří pečují o své staré rodiče a také o vnoučata. Vyplnění dotazníku je anonymní.

Vyplnění dotazníku je anonymní, nikde nebude uvedeno Vaše jméno. Dotazník je navržen tak, aby nebylo možné zpětně identifikovat Vaši osobu, ani osoby, o kterých budete mluvit. Zpracování dotazníku bude probíhat za pomoci softwarového programu PSPP a vyhodnocování výsledků bude hromadné.

Dotazník a informace z něj získané budou sloužit pouze pro účely projektu „Sendvičová generace – neuchopený fenomén dnešní doby“ a k datům budou mít přístup pouze pracovníci projektu.

Pokud o někom vhodném víte, prosím oslovte ho a požádejte o vyplnění, přepošlete mu odkaz.

Více o projektu zde.